เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง/mV/อุณหภูมิ,เครื่องวัดพีเอชEUTECH รุ่นCyberScan pH1100

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะEUTECH รุ่น CyberScan pH1100เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง/มิลลิโวลต์/อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะEUTECH รุ่นCyberScan p
 
ราคาปกติ : 33,000 บาท
ราคาพิเศษ : 29,700 บาท
ประหยัด : 3,300 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 297 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ตลาดแล็ป

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะEUTECH รุ่น CyberScan pH1100
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง/มิลลิโวลต์/อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะEUTECH รุ่นCyberScan pH1100 คุณลักษณะเฉพาะการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 1. ช่วงการวัดค่า (Range) -1.000 ถึง +14.000 pH2. ค่าความละเอียด (Resolution) เป็น 0.01/ 0.001 pH (เลือกได้)3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น + 0.01/ + 0.002 pH (เลือกได้)การวัดค่ามิลลิโวลต์ (mV, Rel mV) 1. ช่วงการวัดค่า (Range) -1850 ถึง +1850 mV2. ค่าความละเอียด (Resolution) เป็น 0.1 mV 3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น + 0.2 mV การวัดอุณหภูมิ (Temperature) 1. ช่วงการวัดค่า (Range) -5.0 ถึง 105.0 ºC (23.0 ถึง 221.0 ºF)2. ค่าความละเอียด (Resolution) เป็น 0.1 ºC (0.1 ºF)3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น + 0.5 ºC (+ 0.9 ºF)คุณลักษณะทั่วไป1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit )2. อ่านค่าได้ละเอียดที่สุดด้วยทศนิยมถึง 3 ตำแหน่ง3. สามารถอ่านค่าในที่มืดได้ เนื่องจากสามารถเลือกเปิดไฟ Back-lit บนจอ LCD ได้4. การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) สามารถทำการคาลิเบรทแบบจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ ซึ่งสามารถคาลิเบรทได้มากที่สุดถึง 5 จุด (Multi-point Calibration)5. สามารถเลือกชุดน้ำยาบัฟเฟอร์มาตรฐานได้ถึง 5 ชุด ได้แก่ USA, NIST, Bf1, Bf2 และตามที่ผู้ใช้กำหนดเอง (Custom entry buffer calibration) ซึ่งแต่ละชุดประกอบไปด้วยค่าน้ำยาบัฟเฟอร์ ดังนี้● USA: pH1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 ● NIST: pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 ● Bf 1: pH 1.68, 4.01, 7.00, 9.18, 12.45 ● Bf 2: pH 1.68, 4.01, 6.86, 10.01, 12.456. สามารถตั้งเครื่องให้เตือนในกรณีที่มีค่าสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ (High/ Low Alarm limits)7. สามารถตั้งให้เครื่องส่งสียงเตือนเพื่อให้ทำการคาลิเบรทได้8. สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation) และแบบกำหนดอุณหภูมิเอง (Manual Temperature Compensation) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ºC9. แผงปุ่มกดทนต่อไอของสารเคมี ฝุ่นละออง และป้องกันน้ำกระเด็นใส่(Splash Proof Keypad) เป็นไปตามมาตรฐาน IP 5410. สามารถแสดงค่า Slope และ Offset ของ pH ผู้ใช้จึงสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเลคโทรดได้11. สามารถแสดงสัญลักษณ์เมื่อค่าที่วัดได้คงที่คือคำว่า “pH” ค้างที่หน้าจอ12. จอแสดงผลเป็น LCD แบบ Dot matrix มีหน้าจอขนาดใหญ่ ซึ่งชัดเจนและอ่านง่าย จอจะแสดงค่า 2 แถว (Dual) 20 ตัวอักษร หน้าจอมีไฟเรืองแสง (Back-lit Display) โดยแสดงค่า pH, อุณหภูมิ, วัน, เดือน, ปี และเวลาในหน้าจอเดียว นอกจากนั้นยังมีการแสดง error messages (ซึ่งในคู่มือได้อธิบายถึง error message ต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ใช้มีข้อมูลเพียงพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นได้)13. สามารถบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำ (Memory)ได้ถึง 100 ชุด โดยการกดปุ่ม MI และเรียกดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม MR การแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Last-in-First-Out และเป็นแบบ non-volatile memory (ข้อมูลที่บันทึกไว้จะไม่หายไปถึงแม้จะปิดเครื่อง) กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลเกินกว่า 100 ชุด สามารถทำได้โดยการ Download สู่คอมพิวเตอร์ หรือสั่งให้พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็ได้ 14. สามารถตั้งโปรแกรมการบันทึกข้อมูลได้ 2 ลักษณะ คือ• บันทึกข้อมูลตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ (Print on time interval) • บันทึกเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม MI (Manual)15. สามารถตั้งเวลา วันที่ เดือน ปี (Real-Time Clock) ได้ในเครื่อง 16. ได้รับมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practices) สามารถเรียกดูข้อมูลการคาลิเบรทครั้งหลังสุดได้ อันได้แก่ ค่าชุดน้ำยาบัฟเฟอร์มาตรฐาน, ค่าน้ำยาบัฟเฟอร์มาตรฐานแต่ละจุด, อุณหภูมิ, เวลาและวันที่ เดือน ปี 17. มีโปรแกรม DAS (Data Acquisition Software) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทางการต่อสาย RS232C18. ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การใช้งานคือ ตั้งแต่ 0 ถึง 50 C19. ใช้อแดปเตอร์เป็นแบบ 9V DC ต่อกับไฟอาคาร 220 V 20. มี Output สำหรับต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูล (Recorder) และสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ (RS232 interface)21. รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่อง 1 ปีเต็ม หัววัด 6 เดือน พร้อมบัตรรับประกัน22. มีสำนักงานและโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ 23. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่น่าพอใจ (มีศูนย์บริการหลังการขาย)24. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE โดยผ่านการทดสอบว่าสามารถป้องกันค่าความเบี่ยงเบนอันเกิดจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electro-magnetic interference, EMI) จากการใช้งานของอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์พร้อมกัน และส่งผลการรบกวนต่อกัน25. สามารถดึงแผ่นคู่มือการใช้งานฉบับย่อจากใต้เครื่องมาดูได้ตลอดเวลา 26. อุปกรณ์ที่จะได้รับพร้อมกับตัวเครื่องมีดังนี้• หัววัดpH (Glass–body refillable pH Combination Electrode,Liquid Junction Type เป็นชนิด Annular) สายยาว 1 เมตร จำนวน 1 ชุด • หัววัดอุณหภูมิ (Temperature Probe) สายยาว 1 เมตร จำนวน 1 ชุด• แผ่น CD-ROM สำหรับ Download ข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด• สาย RS 232C สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด• น้ำยาบัฟเฟอร์ pH4.01 , 7.00 , 10.01 ขนาด 20 ml อย่างละ 1 ซอง• Electrode Holder สามารถปรับระดับขึ้น-ลง และหมุนได้รอบ 360 0 จำนวน 1 ชุด• อแดปเตอร์ 220/230 VAC จำนวน 1 ชุด• คู่มือการใช้งาน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม• คู่มือการต่อคอมพิวเตอร์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์รายละเอียดร้านค้า

ก่อนการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทรเช็คstockสินค้า โทร 023768611 ทุกครั้ง 

www.taradlab.com ภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีซายด์ กรุณาโทร 02-3768611 เท่านั้น เเละติดต่อที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ โดยตรง 

เครื่องวัดกด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ควกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410cubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรุณาโทรสอบถามstockสินค้า เเละราคาที่เเน่นอน ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่รับชำระเงิน ผ่านWEBSITE กรุณาโทรมาสอบถามที่บริษัทก่อนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านWEBSITE ทั้งนี้หาก ท่านลูกค้าทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับทางWEB RAKUTEN ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับเงินโอนจากทางWEB RAKUTEN ก่อน ประมาณ 30 วัน กว่าทางWEB จะโอนเงินมาให้บริษัท ถ้าลูกค้าสะดวกเเละต้องรีบใช้สินค้าด่วน กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ เท่านั้น ซึ่งเป็นบริษัท ที่จำหน่ายสินค้า www.taradlab.com โดยตรง

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้