HI 9835 เครื่องวัดค่า Conductivity/TDS/NaCl/C "HANNA"

รายละเอียดเครื่องมือวัดความนำไฟฟ้าของน้ำปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมดโซเดียมคลอไรด์ และอุณหภูมิแบบภาคสนาม รุ่น HI 9835 Waterproof Conductivity/TDS/NaCl/C Portable Meter1.เป็นเครื่องมือ
 
ราคาปกติ : 41,900 บาท
ราคาพิเศษ : 35,615 บาท
ประหยัด : 6,285 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 356 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ตลาดแล็ป

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดเครื่องมือวัดความนำไฟฟ้าของน้ำปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
โซเดียมคลอไรด์ และอุณหภูมิแบบภาคสนาม
รุ่น HI 9835 Waterproof Conductivity/TDS/NaCl/C Portable Meter

1. เป็นเครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ค่าความเข้มข้นของ NaCl (ความเค็ม) และอุณหภูมิของน้ำ (Conductivity/TDS/NaCl/C) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ภาคสนาม โดยมีขนาด 196 x 80 x 60 มิลลิเมตร น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม
2. สามารถเลือกค่าต่าง ๆ โดยใช้ระบบสัมผัส ซึ่งสามารถแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขไฟฟ้าระบบ LCD
3. ความสามารถในการวัดของเครื่อง
3.1 ความสามารถในการวัดค่าความนำไฟฟ้าของเครื่อง
- ช่วงการวัด 0.00 ถึง 29.99 uS/cm มีค่าความละเอียดเป็น 0.01 uS/cm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 30.0 ถึง 299.9 uS/cm มีค่าความละเอียดเป็น 0.1 uS/cm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 300 ถึง 2999 uS/cm มีค่าความละเอียดเป็น 1 uS/cm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 3.00 ถึง 29.99 mS/cm มีค่าความละเอียดเป็น 0.01 mS/cm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 30.0 ถึง 200.0 mS/cm มีค่าความละเอียดเป็น 0.1 mS/cm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัดถึง 500.0 mS/cm มีค่าความละเอียดเป็น 0.1 mS/cm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
3.2 ความสามารถในการวัดค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
- ช่วงการวัด 0.00 ถึง 14.99 ppm มีค่าความละเอียดเป็น 0.01 ppm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 15.0 ถึง 149.9 ppm มีค่าความละเอียดเป็น 0.1 ppm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 150 ถึง 1499 ppm มีค่าความละเอียดเป็น 1 ppm และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่า  ที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 1.50 ถึง 14.99 g/L มีค่าความละเอียดเป็น 0.01 g/L และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
- ช่วงการวัด 15.0 ถึง 100.0 g/L มีค่าความละเอียดเป็น 0.1 g/L และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่า   ที่อ่านได้
- ช่วงการวัดถึง 400.0 g/L มีค่าความละเอียดเป็น 0.1 g/L และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้ 0.03
3.3 ความสามารถในการวัดค่าความเข้มข้นของ NaCl ช่วงการวัด 0.0 ถึง 400.0% ( มีค่าเท่ากับ 0 ถึง 4000 ppt )มีค่าความละเอียดเป็น 0.1%(มีค่าเท่ากับ 0.01 ppt ) และมีค่าความถูกต้อง 1% ของค่าที่อ่านได้
3.4 ความสามารถในการวัดค่าอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0C มีค่าความละเอียด 0.1C และมีค่าความถูกต้อง     0.4C
4. ค่าเบี่ยงเบนเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Typical EMC Deviation) เป็น 1%ของค่าที่อ่านได้หาค่า     ความนำไฟฟ้า ของแข็งละลายน้ำ และค่าความเข้มข้นของ NaCl และมีค่า 0.1 C ของการวัดค่าอุณหภูมิ
5. การปรับเทียบเครื่องเป็นดังนี้
- ค่าความนำไฟฟ้าและปริมาณของแข็งละลายน้ำจะมีโปรแกรมความจำ 6 ค่าความเข้มข้นหาสารละลายมาตรฐานเพื่อทำการปรับเทียบเครื่อง 1 จุด
- ค่าความเข้มข้นของ NaCl สามารถปรับเทียบเครื่อง 1 จุด ด้วยสาระลายมาตรฐาน
- อุณหภูมิสามารถทำการปรับเทียบ 2 จุดที่อุณหภูมิ 0 C และ 50 C
6. ตัวเครื่องมีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติและ Manual ตั้งแต่ 0 - 60 C และตัวเครื่องมีค่าสัมประสิทธิของอุณหภูมิ (Temperature Coefficient) เป็น 0.00 ถึง 6.00% สำหรับค่าความนำไฟฟ้าและของแข็งละลาย-น้ำ สามารถปรับ Default ที่ 1.90%/C
7. มีค่า TDS Factor เท่ากับ 0.40 ถึง 0.80 สามารถปรับ Default ที่ 0.50
8. ตัวเครื่องมีระบบกันน้ำได้ ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
9. ตัวเครื่องมีระบบปรับเปลี่ยนช่วงวัดอัตโนมัติตามความเหมาะสมของค่าที่วัดได้
10. ตัวเครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานนานเกิน 5 นาที
11. ตัวเครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ 0 ถึง 50 C ที่ความชื้น 95%RH
12. ตัวเครื่องประกอบด้วย
- หัววัดรุ่น HI 76309 ชนิด 4-ring พร้อมหัววัดอุณหภูมิในตัว
- ถ่านอัลคาไลด์ขนาด AA 1.5 โวลท์ 4 ก้อน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า 12 โวลท์
- คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี สำหรับตัวเครื่อง และ6 เดือนสำหรับหัววัด นับจากวันส่งเครื่องมือ
14. บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงโรงงานผู้ผลิต เพื่อการบริการที่ดีหลังการขาย
15. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในยุโรป

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์รายละเอียดร้านค้า

ก่อนการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทรเช็คstockสินค้า โทร 023768611 ทุกครั้ง 

www.taradlab.com ภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีซายด์ กรุณาโทร 02-3768611 เท่านั้น เเละติดต่อที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ โดยตรง 

เครื่องวัดกด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ควกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410cubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรุณาโทรสอบถามstockสินค้า เเละราคาที่เเน่นอน ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่รับชำระเงิน ผ่านWEBSITE กรุณาโทรมาสอบถามที่บริษัทก่อนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านWEBSITE ทั้งนี้หาก ท่านลูกค้าทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับทางWEB RAKUTEN ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับเงินโอนจากทางWEB RAKUTEN ก่อน ประมาณ 30 วัน กว่าทางWEB จะโอนเงินมาให้บริษัท ถ้าลูกค้าสะดวกเเละต้องรีบใช้สินค้าด่วน กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ เท่านั้น ซึ่งเป็นบริษัท ที่จำหน่ายสินค้า www.taradlab.com โดยตรง

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้