เครื่องเขย่าสารละลายชนิดแนวขวางแสดงผลแบบดิจิตอล Reciprocating Shaker ยี่ห้อ DAIHAN รุ่น SHR 2D

เครื่องเขยาสารละลายชนิดแนวขวางแสดงผลแบบดิจิตอล (Reciprocating Shaker)รุน SHR 2D ยี่หอ DAIHAN Scientificคุณลักษณะเฉพาะ1.สามารถตั้งอัตราความเร็วรอบของการหมุนได
 
ราคาปกติ : 55,000 บาท
ราคาพิเศษ : 41,000 บาท
ประหยัด : 14,000 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 410 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ตลาดแล็ป

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า

เครื่องเขยาสารละลายชนิดแนวขวางแสดงผลแบบดิจิตอล (Reciprocating Shaker)
รุน SHR 2D ยี่หอ DAIHAN Scientific

คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถตั้งอัตราความเร็วรอบของการหมุนไดตั้งแต 10 – 300 รอบตอนาที (rpm)
2. มีความกว้างของรอบการหมุน 30 มิลลิเมตร และมีทิศทางการเขย่าแบบขวาง
3. สามารถรับน้ำหนักของตัวอย่างไดมากที่สุด 10 กิโลกรัม
4. ชนิดและขนาดไฟที่ใชกับเครื่องนื้คือ AC 80 - 240V/ 50 Hz หรือ 60 Hz

คุณลักษณะทั่วไป
1. ใชมอเตอรชนิด Brushless DC motor ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่มีเสียงเบาและมีอายุการใช้งานยาวนาน
2. ผูใชสามารถตั้งโปรแกรมการทํางานของเครื่องได 6 โปรแกรม, 10 ขั้นตอน
3. มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบ Digital Feedback Control
4. สามารถตั้งระยะเวลาในการทำงานและความเร็วในการหมุนผ่านปุ่ม Jog Shuttle
5. แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD เป็นตัวเลขแบบดิจิตอล สำหรับแสดง ระยะเวลาการทำงาน, ความเร็วรอบของการหมุน นอกจากนั้นยังสามารถแสดงกำลังของมอเตอร์ในรูปแบบกราฟแท่งได้ด้วย
6. มีระบบปองกันการ Overload คือ สามารถหยุดการหมุนโดยอัตโนมัติ (Automatic stop) เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับมอเตอร์
7. มีการทำงานอย่างนิ่มนวลทั้งตอนเริ่มการทำงานหรือตอนเปลี่ยนอัตราเร็ว นอกจากนั้นยังมีอัตราการหมุนที่คงที่
8. มีหน่วยความจำ (storage function) สําหรับบันทึกคาการทำงานที่ตั้งไว ไดแก เวลา (Timer) , ความเร็วรอบตอนาที (RPM) และโปรแกรมการทำงานที่ได้ตั้งไว้
9. สามารถล็อกการทํางานของเครื่องได (Locking mode) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าการทำงานที่ตั้งไว้โดยไม่ตั้งใจ
10. มีฟังก์ชันการเตือนด้วยเสียง (Alarm) เมื่อการตั้งเวลาสิ้นสุดลง(Timer-end) หรือเมื่อเกิดการใช้งานผิดพลาด (Error Status)
11. มีแผนรองทีสามารถใช้กับฟลาสก์ได้หลายขนาด (Universal Platform)
12. มีที่ยึดฟลาสก์ (Flask holder) ทำจากพลาสติกที่มีความทนทานและสามารถโค้งงอได้
13. เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลี
14. ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี (เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน)

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์รายละเอียดร้านค้า

ก่อนการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทรเช็คstockสินค้า โทร 023768611 ทุกครั้ง 

www.taradlab.com ภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีซายด์ กรุณาโทร 02-3768611 เท่านั้น เเละติดต่อที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ โดยตรง 

เครื่องวัดกด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ควกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410cubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรุณาโทรสอบถามstockสินค้า เเละราคาที่เเน่นอน ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่รับชำระเงิน ผ่านWEBSITE กรุณาโทรมาสอบถามที่บริษัทก่อนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านWEBSITE ทั้งนี้หาก ท่านลูกค้าทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับทางWEB RAKUTEN ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับเงินโอนจากทางWEB RAKUTEN ก่อน ประมาณ 30 วัน กว่าทางWEB จะโอนเงินมาให้บริษัท ถ้าลูกค้าสะดวกเเละต้องรีบใช้สินค้าด่วน กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ เท่านั้น ซึ่งเป็นบริษัท ที่จำหน่ายสินค้า www.taradlab.com โดยตรง

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้