สเปคโตโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง รุ่น Spectro 23 ยี่ห้อ Labomed / USA

รายละเอียดเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสงยี่ห้อ Labomed รุ่น Spectro 23 1. เป็นเครื่องวัดปริมาณ
 
ราคาปกติ : 83,200 บาท
ราคาพิเศษ : 74,880 บาท
ประหยัด : 8,320 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 748 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ตลาดแล็ป

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง
ยี่ห้อ Labomed รุ่น Spectro 23
 
1.                 เป็นเครื่องวัดปริมาณของสารในสารละลาย โดยหลักการการวัดอัตราการดูดกลืนแสงที่แตกต่างกันของสาร
2.                 ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์  แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าเรืองแสง เพื่อให้มองเห็นได้
ชัดเจน และแผงควบคุมการทำงานเป็นปุ่มระบบสัมผัส
             3.      แหล่งกำเนิดแสงเป็นชนิดหลอดทังสเตนฮาโลเจน  ให้แสงที่มีความยาวคลื่นแบบต่อเนื่อง
4.             ระบบการกระจายแสงมีความละเอียด ไม่น้อยกว่า  1,200 เส้น ต่อ 1 มิลลิเมตร
5.             เลือกความยาวคลื่นแสงใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ในช่วงตั้งแต่  320 ถึง 1,020  นาโนเมตร ค่าความถูกต้อง
         + 2 นาโนเมตร และมีค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.5 นาโนเมตร
6.             ความกว้างของแถบแสงที่ใช้ในการตรวจวัดสาร  6 นาโนเมตร
7.             ระบบการตรวจจับลำแสงแบบ Silicon Photodiode
8.             ความสามารถในการแสดงผลได้ในช่วง
8.1           ค่าปริมาณร้อยละที่แสงผ่าน ( %T )  ช่วง 0 ถึง 100
8.2           ค่าการดูดกลืนแสง ( Abs ) ช่วง 0 ถึง 1.999
8.3           ค่าความเข้มข้นของสาร (C) ช่วง 0 ถึง 2000
9.             มีค่าความถูกต้องในการวัดค่า + 0.5 % T หรือ + 0.004 Abs และมีความคลาดเคลื่อนในการวัดค่า ไม่เกิน
0.5 % T
10.      มีระบบปรับค่า 100%  หรือ / และ 0 abs  โดยอัตโนมัติ
11.      สามารถบรรจุ Cell ได้  พร้อมกันถึง 4 Cells  โดยสามารถควบคุมการสลับตำแหน่งจากด้านหน้าเครื่อง
12.      ที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร  มีพลังงานที่ไม่ต้องการมารบกวนการวัด (stray light) น้อยกว่า 0.5% T
13.      อุปกรณ์ประกอบ
13.1   Square Glass Cell  สำหรับบรรจุสารตัวอย่าง ขนาด 10 mm.                                   จำนวน 4 อัน
13.2   หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                                                   จำนวน 1 ชุด
13.3   ผ้าคลุมเครื่อง                                                                                                                        จำนวน 1 ชุด
             14.   มี  testing filter  จำนวน 2 อัน  เพื่อใช้ทดสอบความถูกต้องของเครื่อง
15.      ใช้ไฟฟ้า  220 โวลท์ 50 ไซเคิล
16.      รับประกันคุณภาพ  1 ปี 

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์รายละเอียดร้านค้า

ก่อนการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทรเช็คstockสินค้า โทร 023768611 ทุกครั้ง 

www.taradlab.com ภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีซายด์ กรุณาโทร 02-3768611 เท่านั้น เเละติดต่อที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ โดยตรง 

เครื่องวัดกด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ควกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410cubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรุณาโทรสอบถามstockสินค้า เเละราคาที่เเน่นอน ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่รับชำระเงิน ผ่านWEBSITE กรุณาโทรมาสอบถามที่บริษัทก่อนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านWEBSITE ทั้งนี้หาก ท่านลูกค้าทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับทางWEB RAKUTEN ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับเงินโอนจากทางWEB RAKUTEN ก่อน ประมาณ 30 วัน กว่าทางWEB จะโอนเงินมาให้บริษัท ถ้าลูกค้าสะดวกเเละต้องรีบใช้สินค้าด่วน กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ เท่านั้น ซึ่งเป็นบริษัท ที่จำหน่ายสินค้า www.taradlab.com โดยตรง

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้