เครื่องผลิตไบโอดีเซล 120 ลิตร

คุณสมบัติเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด120 ลิตร / วันเครื่องผลิตดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อการศึกษาและใช้ในงานชุมชนจึงเน้นในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานประหยัดพื้นที่สามารถเคลื่อนย้ายน
 
ราคาปกติ : 145,000 บาท
ราคาพิเศษ : 137,750 บาท
ประหยัด : 7,250 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 1,377 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
คุยกับผู้ขาย
จำหน่ายสินค้าพลังงานทดแทนทุกชนิด

6.08

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(6 รีวิว)
รายละเอียดสินค้า


 

คุณสมบัติเครื่องผลิตไบโอดีเซล

ขนาด 120 ลิตร / วัน

เครื่องผลิตดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อการศึกษาและใช้ในงานชุมชนจึงเน้นในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานประหยัดพื้นที่สามารถเคลื่อนย้ายนำไปติดตั้งได้สะดวก เหมาะกับการเรียนรู้ เพราะทุก ขั้นตอนในการทำงานของเครื่องผลิต สามารถเห็นขบวนการทำปฏิกิริยา  การแยกตัวระหว่างไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน การแยกตัวระหว่างไบโอดีเซลกับชั้นสบู่ การดูดซับความชื้นของถังเกลือและการไล่ความชื้นขั้นสุดท้าย ซึ่งจะทำให้ได้คุณภาพของไบโอดีเซล ชนิด B100สามารถนำไปใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดต่างๆได้ตามความเหมาะสม   เหมาะกับผลิตขนาดเล็ก สถานที่ราชการ โรงเรียน อบต

 

ซึ่งประกอบด้วย


ถังทำปฏิกริยาสแตนเลส หนา 1.5 มม.  พร้อมฮีตเตอร์  แบบปิด หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนความจุ 150 ลิตร

ถังแยก “กลีเซอรีน”วัสดุ P.E.ความจุ 150 ลิตร

ถังล้างสบู่ วัสดุ P.E.  ความจุ 200 ลิตร

ถังดูดความชื้นด้วยเกลือ วัสดุ P.E.  ความจุ 150 ลิตร

ถังไล่ความชื้นขั้นสุดท้าย  วัสดุ P.E.  ความจุ 150 ลิตร

ถังผสมสารเคมีสแตนเลส  หนา 1.2 ม.ม.  ความจุ  50  ลิตร

ปั้มเคมีชนิด  MAGNATICS  SEALLES  CHEMICAL  PUMP จำนวน 5 ชุด

CENTRIFUGAL  PUMP จำนวน  2 ชุด

BLOWER 2” พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด

AIR  PUMP พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด

FILTER  จำนวน 2 ชุด

PETROL  HOSE  จำนวน 1 ชุด

PVC  SPRING  HOSE  จำนวน 1 ชุด

ระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  จำนวน 1 ชุด

ถังเก็บน้ำมัน วัสดุ P.E.ขนาดบรรจุ 500 ลิตร  จำนวน 2 ถัง

อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนด


ข้อมูลจำเพาะ





 





รายการ



ปริมาณ



หน่วย





ขนาดกำลังการผลิต



120



ลิตร/ รอบ





ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)



2 x 2.4 x 2.3



เมตร





วัสดุของถังทำปฏิกิริยา



สแตนเลส เกรด SUS 304



-





วัสดุของถังอื่นๆ



Polyethylene



-





น้ำหนักเครื่อง (ประมาณ)



250



กิโลกรัม





ระบบไฟฟ้า



380/ 3 / 30



V / ph / A





ต้นทุนการผลิต(ไม่รวมน้ำมันตั้งต้น)



8.5



บาท / ลิตร





จำนวนผู้ปฏิบัติงาน



1



คน





ระยะเวลารับประกัน



1



ปี





 



 





จุดเด่น
เครื่องผลิตไบโอดีเซลกำลังผลิต 120 ลิตร / รอบ  

 1.สามารถใช้น้ำมันพืช,สัตว์ทุกชนิดอาทิ น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว ไขมันสัตว์ น้ำมันปาล์ม ไขปาล์ม และ น้ำมันสบู่ดำ เป็นวัตถุดิบในการผลิต

2.ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ด้วยอุปกรณ์การผลิตคุณภาพสูง และ  ระบบป้องกันที่ได้มาตรฐาน

3.เหมาะสำหรับเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตด้วยถัง PE. ใส สามารถเห็นการทำงานได้ทุกขั้นตอน

4.สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนมีถังของตัวเอง

5.ติดตั้งสะดวกใช้งานง่าย

6.บริการดูแล และบำรุงรักษาเครื่อง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกร 

รายละเอียดของระบบผลิต





แบบ



หน่วย



B.T.C. – 150





ขนาดการผลิต



ลิตร / รอบ



120





น้ำหนักเครื่อง (โดยประมาณ)



กิโลกรัม



300





ระยะเวลาในกระบวนการผลิต



ช.ม. / รอบ



12





จำนวนรอบการผลิต / วัน



รอบ / วัน



1





กำลังการผลิตปรกติ



ลิตร / วัน



150





ปริมาณวัตถุดิบตั้งต้น



ลิตร / รอบ



150





ปริมาณสารเคมี



ลิตร / รอบ



30





กำลังไฟฟ้าสูงสุด



K.W.



6.5





ระบบไฟฟ้า



V / ph / A



380 / 3 / 50





ขนาดมิเตอร์



A



(15 / 45)





ประสิทธิภาพการผลิต



%



80 –95 %





ระบบน้ำ  (ประปา, บาดาล)



ลิตร / นาที



20





จำนวนแรงงาน



คน



1  คน





 

ผลการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลชุมชนตามประกาศของกระทรวงพลังงานด้วยเครื่องผลิตขนาด 150 ลิตร/วัน  ของบริษัทฯ





รายการ



ข้อกำหนดมาตราของกระทรวงพลังงาน



อัตราสูงต่ำ



ผลการทดสอบ





1



ความหนาแน่น  ณ  อุณหภูมิ 15 °C

Density  at  15°C



กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)



ไม่ต่ำกว่าและ

ไม่สูงกว่า



860

 

900



880.8





2



ความหนืด  ณ  อุณหภูมิ 40°C

 

 



เซนติสโตกส์

(cSt)



ไม่ต่ำกว่าและ

ไม่สูงกว่า



1.9

 

8.0



4.937





3



จุดวาบไฟ

(Flash  Point)



องศาเซลเซียส

( °C )



ไม่ต่ำกว่า



120



168





4



กำมะถัน

(Sulphur)



ร้อยละโดยน้ำหนัก

(% wt.)



ไม่สูงกว่า



0.0015



0.0012





5



จำนวนซีเทน

(Cetene Number)



 



ไม่ต่ำกว่า



47



58.2





6



เถ้าซัลเฟต

(Sulphatedv  Ash)



ร้อยละโดยน้ำหนัก

(% wt.)



ไม่สูงกว่า



0.02



0.001





7



น้ำและตะกอน

(Water  and  Sediment)



ร้อยละโดยน้ำหนัก

(% vol.)



ไม่สูงกว่า



0.2



0.074





8



การกัดกร่อนแผ่นทองแดง

(Copper  Ship  Corrosion)



 



ไม่สูงกว่า



หมายเลข 3



1a





9



ค่าความเป็นกรด

(Acid  Number)



มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์

(mg  KOH/g)



ไม่สูงกว่า



0.80



0.13





10



กลีเซอรีนอิสระ

(Free  Glycerin)



ร้อยละโดยน้ำหนัก

(% wt.)



ไม่สูงกว่า



0.02



0.005





11



กลีเซอรีนทั้งหมด

(Total  Glycerin)



ร้อยละโดยน้ำหนัก

(% wt.)



ไม่สูงกว่า



1.5



0.446





12



สี

(Colour)



 



ไม่สูงกว่า



ม่วง 2/



-





13



สารเติมแต่ง  (ถ้ามี)

(Addition)



 



ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน




 

 

 

 

 

 

 




หมายเหตุ  ผลการทดสอบดังกล่าวข้างต้น  ทำการทดสอบโดย  สถาบันวิจัยน้ำมัน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง


 

 

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์


สินค้าใน กรุงเทพและปริมณฑล บริการส่งฟรี

ต่างจังหวัดคิดบริการเพิ่มตามระยะทาง


รายละเอียดร้านค้า

 

บริษัท เบนนิฟิท เคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัดและ

หจก บิ๊กแฮปปี้ เทรดดิ้ง จำกัด

 จำกัดก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับชุมชนและสังคมไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ข้อแนะนำที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การให้ความรู้การอบรมอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคม ไทยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานและมีสติในการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องและปลอดภัย

การให้บริการทางด้านวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เบนนิฟิท มีเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานที่มีประสพการณ์ความรู้ด้านพลังงาน

รายซื่อทีมงาน บริษัท เบนนิฟิทมีเดีย

ทีมที่ปรึกษาพลังงานในอาคารและโรงงาน ผู้เชี่ยวชาญพลังาน 1 คนและผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ 2 คน

ทีมฝึกอบรมและสัมมนา  วิทยากรและสันทนาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งและอดีตพนักงานด้านกิจกรรมด้านอนุรักษพลังงาน จากกองนโยบายและวางแผน กระทรวงพลังงาน

ทีมงานติดตั้ง ประจำอยู่ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อ บริการได้รวดเร็ว

 Consultant and Management (C&M) ให้บริการในการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management) ตามพรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) การจัดฝึกอบรม (In-house Training)
 


งานที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งานฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางด้านวิศวกรรม การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
งานศึกษา วิจัย และพัฒนาคู่มือ สื่อการสอนและคู่มือปฏิบัติงานทาง ด้านวิศวกรรม การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด

 จำหน่ายและติดตั้งสินค้าพลังงานทดแทน ทุกชนิด

หมายเลขทะเบียนการค้า 0105551135437

Line ID : @thaisolar1

Facebook  : www.facebook/thailandsolar

 
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้