น้ำยาสอบเทียบเคมี สารละลายมาตรฐานสำหรับงานสอบเทียบ BUFFER SOLUTION

น้ำยาสอบเทียบเคมี สารละลายมาตรฐานสำหรับงานสอบเทียบ BUFFER SOLUTION
 
ราคา : 750 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 7 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ตลาดแล็ป

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า


น้ำยามาตรฐาน (Standard Solution)

 

รุ่นค่ามาตรฐานที่ 25° Cขนาดบรรจุจำนวนต่อแพ็คขวดได้รับการรับรองจาก FDAใบรับรองจากโรงงาน

HI 7001MpH 1.682301--

HI 7001LpH 1.685001--

HI 70004CpH 4.012025-·

HI 70004PpH 4.012025--

HI 77400CpH 4.01 และ pH 7.0120อย่างละ 10-·

HI 77400PpH 4.01 และ pH 7.0120อย่างละ 10--

HI 7004MpH 4.012301--

HI 7004LpH 4.015001--

HI 7004L/CpH 4.015001-·

HI 8004LpH 4.015001·-

HI 8004L/CpH 4.015001··

HI 7004/1LpH 4.0110001--

HI 8004/1LpH 4.0110001·-

HI 7004/1GpH 4.011 (U.S แกลลอน)1--

HI 70006CpH 6.862025-·

HI 70006PpH 6.862025--

HI 7006MpH 6.862301--

HI 7006LpH 6.865001--

HI 7006L/CpH 6.865001-·

HI 8006LpH 6.865001·-

HI 8006L/CpH 6.865001··

HI 7006/1LpH 6.8610001--

HI 8006/1LpH 6.8610001·-

HI 7006/1GpH 6.861 (U.S แกลลอน)1--

HI 70007CpH 7.012025-·

HI 70007PpH 7.012025--

HI 7007MpH 7.012301--

HI 7007LpH 7.015001--

HI 7007L/CpH 7.015001-·

HI 8007LpH 7.015001·-

HI 8007L/CpH 7.015001··

HI 7007/1LpH 7.0110001--

HI 8007/1LpH 7.0110001·-

HI 7007/1GpH 7.011 (U.S แกลลอน)1--

HI 70009CpH 9.182025-·

HI 70009PpH 9.182025--

HI 7009MpH 9.182301--

HI 7009LpH 9.185001--

HI 7009L/CpH 9.185001-·

HI 8009LpH 9.185001·-

HI 8009L/CpH 9.185001··

HI 8009/1LpH 9.1810001·-

HI 7009/1GpH 9.1810001--


น้ำยาสำหรับทำความสะอาดหัววัด (Cleaning Standard Solution)
 

รุ่นค่ามาตรฐานที่ 25° Cขนาดบรรจุจำนวนต่อแพ็คขวดได้รับการรับรองจาก FDAใบรับรองจากโรงงาน

HI 7061Mน้ำทั่วไป2301--

HI 8061Mน้ำทั่วไป2301·-

HI 7061Lน้ำทั่วไป4601--

HI 8061Lน้ำทั่วไป4601·-

HI 7073Mทำความสะอาดโปรตีน2301--

HI 8073Mทำความสะอาดโปรตีน2301·-

HI 7073Lทำความสะอาดโปรตีน4601--

HI 8073Lทำความสะอาดโปรตีน4601·-

HI 7074Mล้างจำพวกสารอนินทรีย์2301--

HI 7074Lล้างจำพวกสารอนินทรีย์4601--

HI 7077Mล้างจำพวกน้ำมัน, ไขมัน2301--

HI 8077Mล้างจำพวกน้ำมัน, ไขมัน2301·-

HI 7077Lล้างจำพวกน้ำมัน, ไขมัน4601--

HI 8077Lล้างจำพวกน้ำมัน, ไขมัน4601·-
 

 

 

 

 

 
น้ำยามาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าความนำไฟฟ้า (EC) และปริมาณของแข็งที่ละลายในสารละลาย (TDS)

HI 70030C12,880 m s/cm2025-·

HI 70030P12,880 m s/cm2025--

HI 7030M12,880 m s/cm2301--

HI 7030L12,880 m s/cm4601--

HI 8030L12,880 m s/cm4601·-

HI 70031C1,413 m s/cm2025-·

HI 70031P1,413 m s/cm2025--

HI 7031M1,413 m s/cm2301--

HI 7031L1,413 m s/cm4601--

HI 8031L1,413 m s/cm4601·-

HI 70032C1,382 ppm (mg/L)2025-·

HI 70032P1,382 ppm (mg/L)2025--

HI 7032M1,382 ppm (mg/L)2301--

HI 7032L1,382 ppm (mg/L)4601--

HI 70033C84 m s/cm2025-·

HI 70033P84 m s/cm2025--

HI 7033M84 m s/cm2301--

HI 7033L84 m s/cm4601--

HI 8033L84 m s/cm4601·-

HI 7034M8000m s/cm2301--

HI 7034L8000m s/cm4601--

HI 8034L8000m s/cm4601·-

HI 7035M111,800 m s/cm2301--

HI 7035L111,800 m s/cm4601--

HI 8035L111,800 m s/cm4601·-

HI 70039C5,000 m s/cm2025-·

รุ่นค่ามาตรฐานที่ 25° Cขนาดบรรจุจำนวนต่อแพ็คขวดได้รับการรับรองจาก FDAใบรับรองจากโรงงาน

HI 70039P5,000 m s/cm2025-·

HI 7039M5,000 m s/cm2301--

HI 7039L5,000 m s/cm4601--

HI 8039L5,000 m s/cm4601--

HI 7036M12.41 ppt(g/L)2301--

HI 7036L12.41 ppt(g/L)4601--

HI 70080C800 ppm(mg/L)2025-·

HI 70080P800 ppm(mg/L)2025--

HI 70442C1500 ppm(mg/L)2025-·

HI 70442P1500 ppm(mg/L)2025--

HI 70442M1500 ppm (mg/L)2301--

HI 70442L1500 ppm (mg/L)4601--

HI 70038C6.44 ppt (g/L)2025-·

HI 70038P6.44 ppt (g/L)2025--

รุ่นค่ามาตรฐานที่ 25° Cขนาดบรรจุจำนวนต่อแพ็คขวดได้รับการรับรองจาก FDAใบรับรองจากโรงงาน

HI 7009/1GpH 9.181 (U.S แกลลอน)1--

HI 70010CpH 10.012025-·

HI 70010PpH 10.012025--

HI 770710CpH 10.01 และ pH 7.0120อย่างละ 10 ซอง-·

HI 770710PpH 10.01 และ pH 7.01201--

HI 7010MpH 10.012301--

HI 7010LpH 10.015001--

HI 7010L/CpH 10.015001-·

HI 8010LpH 10.015001·-

HI 8010L/CpH 10.015001··

HI 7010/1LpH 10.0110001--

HI 8010/1LpH 10.0110001·-

HI 7010/1GpH 10.011 (U.S แกลลอน)1--
 

 

 

 

 

 
น้ำยาทดสอบ ORP

HI 7020M200 – 275 mv2301--

HI 7020L200 – 275 mv4601--

HI 7021L240 mv4601--

HI 7021M240 mv2301--

HI 7022M470 mv2301--

HI 7022L470 mv4601--
 

 

 

 

 

 
น้ำยามาตรฐาน โซเดียม (Na) โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และฟลูออไรด์ (F-)

HI 7080M2.3 g/L Na2301--

HI 7080L2.3 g/L Na4601--

HI 8080L2.3 g/L Na4601·-

HI 8080M2.3 g/L Na2301·-

HI 7086M23 g/L Na2301--

HI 8086M23 g/L Na2301·-

HI 7086L23 g/L Na4601--

HI 8086L23 g/L Na4601·-

HI 7087M0.23 g/L Na2301--

HI 8087M0.23 g/L Na2301·-

HI 7087L0.23 g/L Na4601--

HI 8087L0.23 g/L Na4601·-
 

 

 

 

 

 
น้ำยาสำหรับเก็บรักษาหัววัด

HI 70300Mเก็บรักษา2301--

HI 70300Lเก็บรักษา4601--

HI 80300Mเก็บรักษา2301·-

HI 80300Lเก็บรักษา4601·-

โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)

รุ่นค่ามาตรฐานที่ 25° Cขนาดบรรจุจำนวนต่อแพ็คขวดได้รับการรับรองจาก FDAใบรับรองจากโรงงาน

HI 7081M30 g/L NaCl2301--

HI 7081L30 g/L NaCl4601--

HI 7083M3.0 g/L2301--

HI 7083L3.0 g/L4601--

HI 7084M58.4 g/L NaCl2301--

HI 7084L58.4 g/L NaCl4601--

HI 8084M58.4 g/L NaCl2301·-

HI 8084L58.4 g/L NaCl4601·-

HI 7085M0.3 g/L NaCl2301--

HI 7085L0.3 g/L NaCl4601--

HI 7088M5.84 g/L NaCl2301--

HI 8088M5.84 g/L NaCl2301·-

HI 7088L5.84 g/L NaCl4601--

HI 8088L5.84 g/L NaCl4601·-

HI 7089M125 g/L NaCl2301--

HI 8089M125 g/L NaCl2301·-

HI 7089L125 g/L NaCl4601--

HI 8089L125 g/L NaCl4601·-

HI 7090MISA Solution2301--

HI 7090LISA Solution4601--

HI 8095L146 g/L NaCl4601·-

HI 8095M146 g/L NaCl2301·-
 

 

 

 

 

 
ฟลูออไรด์ (F-)

HI 7023/1LTISAB10001--

HI 7023LTISAB4601--

HI 70701L1 g/l F-4601--

HI 70701/1L1 g/l F-10001--

HI 70701M1 g/l F-2301--

HI 70702L10 mg/L F-4601--

HI 70702M10 mg/L F-2301--

HI 70702/1L10 mg/L F-10001--

HI 70703L100 g/L F-4601--

HI 70703M100 g/L F-2301--

HI 70703/1L100 g/L F-10001--
 

 

 

 

 

 
น้ำยาสำหรับเติมดินเพื่อทดสอบ

HI 7051M


 


2301--

HI 7051L


 


4601-- 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์รายละเอียดร้านค้า

ก่อนการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทรเช็คstockสินค้า โทร 023768611 ทุกครั้ง 

www.taradlab.com ภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีซายด์ กรุณาโทร 02-3768611 เท่านั้น เเละติดต่อที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ โดยตรง 

เครื่องวัดกด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ควกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410,incubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดเสียง,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดความหวาน,ความเค็ม,ความชื้น,คลอรีน,อุปกรณ์แลป,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,หวัด2009,เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้,เครื่องวัดคลอรีน,เครื่องวัดความหวาน ,เครื่องวัดความชื้นข้าว,บีโอดี, เครื่องวัดซีโอดี,sound level meter,light meter,hot air oven,drying oven,force oven,incubator,waterbath,furnace,ตู้อบแห้ง,ตู้อบความร้อน,เตาเผา,เครื่องชั่ง,กล้องจุลทรรศน์,สารเคมี,ตู้บ่มเชื้อ,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องผลิตน้ำกลั่น,เครื่องกรองน้ำ,ความกระด้าง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือห้องทดลอง,เครื่องมือห้องปฎิบัติการ,hotplate,strrier,autoclave,bod incubator,heating mantle,extraction,waterstill,balance,memmert,binder,finetech,kingtill,buchi,hanna,eutech,jenco,lovibond,atago,kett pm410cubator,all american,humanlab,korea,เครื่องวัดค่าความหวาน,เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์,คอมพิวเตอร์,โน๊คบุ๊คส์,โปรเจคเตอร์

ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรุณาโทรสอบถามstockสินค้า เเละราคาที่เเน่นอน ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่รับชำระเงิน ผ่านWEBSITE กรุณาโทรมาสอบถามที่บริษัทก่อนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านWEBSITE ทั้งนี้หาก ท่านลูกค้าทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับทางWEB RAKUTEN ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับเงินโอนจากทางWEB RAKUTEN ก่อน ประมาณ 30 วัน กว่าทางWEB จะโอนเงินมาให้บริษัท ถ้าลูกค้าสะดวกเเละต้องรีบใช้สินค้าด่วน กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีซายด์ เท่านั้น ซึ่งเป็นบริษัท ที่จำหน่ายสินค้า www.taradlab.com โดยตรง

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้