พระบูชา พระประธาน วัดพระธาตุบังพวน หน้าตัก 5 นิ้ว อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย เสริมสิริมงคล

TBS234 พระบูชา พระประธาน วัดพระธาตุบังพวน หน้าตัก 5 นิ้ว อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย เสริมสิริมงคล
 
ราคา : 7,999 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 79 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ทีบีเอส 234

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า


TBS234

 

พระบูชา พระประธาน วัดพระธาตุบังพวน

 

หน้าตัก 5 นิ้ว ( เนื้อทองเหลืองรมมันปู )

 

อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย เสริมสิริมงคล

 

ประวัติวัดพระธาตุบังพวน

 

            พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยังทรงพระราชทานชื่อวัดในหลักศิลาจารึกว่า “วัดพระธาตุบางพวนวรเจดีย์ศรีสัตตมหาทาน” ส่วนคำว่าบังพวนนั้นแผลงมาจากคำว่าบังโคน ซึ่งแปลว่ากระเพาะ ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุขี้โพ่น แล้วจึงแผลงมาเป็น พระธาตุบางพวนและมาเป็นพระธาตุบังพวน ในปัจจุบันนี้ ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้วัดพระธาตุบังพวน ไม่ต้องเสียส่วยให้ราชสำนักล้านช้าง แต่ให้เสียให้วัดแทนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้าวัด นั่นเอง หมู่บ้านที่เป็นข้าวัดได้แก่บ้านพระธาตุบังพวน บ้านท่าขอนแดง บ้านหนองโรงโนนขาว บ้านธาตุน้อย บ้านดอนหมู่เก้า บ้านพระเจ้า บ้านางเทียม บ้านยำกำ บ้านหนองนางตาลดั้ว บ้านหนองกก บ้านถ่อนตัว บ้านเวียงคุก บ้านเวียงงัว บ้านบุ่งเล บ้านดอกคำ (ปัจจุบันนี้ชาวบ้านยังทำกันอยู่ในช่วงบุญเดือน ๖) พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยังทรงสร้างพระอารามบริเวณที่พบหินศิลามาสร้างอุโมงค์ในสมัยพระยาจันทบุรี ซึ่งห่างจากวัดพระธาตุบังพวน ราว ๕ กิโลเมตร หรือบริเวณวัดบ้านหนองกก ตำบลถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

            พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ยึดมั่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงสร้างวัดวาอารามและพระพุทธรูปต่างๆ มากมาย เช่น พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว พระเจ้าองค์ตื้อ พระสุก พระเสิม และพระใส ตลอดถึงโบราณสถานต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย และบริเวณใกล้เคียงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงครองราชย์สมบัติถึง พ.ศ.๒๐๑๔ รวม ๑๒ ปี พระองค์ก็ทรงยกทัพไปปราบกบฏเผ่าข่าที่แขวงใต้ แล้วก็หายตัวไปอย่างไม่มีใครทราบ ต่อมาราชวงศ์ของพระองค์ ก็ปกครองล้านช้างเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๓๒๑ สมัยพระเจ้าศิริบุญสารก็เสียเมืองแก่พระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ.๒๓๗๑ ก็เกิดข้อพิพาทระหว่างเวียงจันทน์กับกรุงเทพฯ ผู้คนถูกกวาดต้อนและหลบหนีไปเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเกิดจลาจลจีนฮ่อเข้ามาปล้นสะดม เกิดโรคอหิวาตกโรค ทำให้ขาดคนดูแลองค์พระธาตุบังพวน จึงทำให้ทรุดโทรมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สมัย พ.ศ.๒๔๙๕ ถึงปัจจุบัน

            เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมายในจังหวัดหนองคายจนถึง พ.ศ.๒๔๙๕ ทางวัดพระธาตุบังพวนก็มีพระภิกษุชาวเวียงจันทน์มาจำพรรษา ๑ รูป คือท่านหลวงพ่อขุนระหันต์ ซึ่งถือว่าท่านมาอยู่รูปแรกในช่วงชาวบ้านจำได้ว่ามีพระมาอยู่ที่วัดพระธาตุบังพวนและต่อจากนั้น พ.ศ.๒๔๙๘ ทางคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายโดยมีท่านเจ้าคุณพระปรีชาญาณมุนี เป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย จึงส่งวิปัสสนาจารย์มาอยู่ที่วัดพระธาตุบังพวนเป็นเจ้าอาวาส คือ ท่านพระครูเจติยานุรักษ์ (หลวงพ่อบุญมา ยโสธโร) ซึ่งท่านมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลในสมัยนั้นจนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ เวลา ๐๔.๐๐ น. ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีใครคาดคิด เพราะองค์พระธาตุบังพวนได้พังทลายลง ทางด้านทิศตะวันออก เพราะฝนได้ตกหนักตลอดทั้ง ๑๐ กว่าวันและองค์พระธาตุบังพวนองค์เดิมก็เอียงประมาณ ๘๐ องศา

การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุบังพวน

            กรมศิลปากรได้บูรณะโดยการขุดเจาะในการขุดเจาะนั้น ได้พบของมีค่าต่างๆ มากมาย และขุดลงลึก ๖ เมตร  พบแผ่นหินหนาจึงหยุดขุด (แผ่นหินปิดอุโมงค์สมัยพระยาจันทบุรี) แล้วกรมศิลปากรจึงก่อสร้างโครงเหล็กรอบฐานคอนกรีตเสริมใหม่ ฐานล่างเป็นศิลาแลงสูง ๑ เมตรเศษ ต่อมาเป็นอิฐฐานทักษิณ ๓ ชิ้น บัวคว่ำ ๒ ชิ้นต่อด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมบัวปากระฆัง บัวสายรด ๓ ชิ้น รูปดอกปลีบัวตูมแล้วตั้งฉัตร ๕ ชั้นเนื้อทองแดงปิดทองช่วงบนนี้ซุ้มปฏิมาฐานล่างกว้างด้านละ ๑๗.๒๐ เมตร สูงถึงยอดฉัตร ๓๔.๒๕ เมตร ศิลปะประยุกต์แบบท้องถิ่น ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๒๐ สิ้นงบประมาณในสมัยนั้นทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในสมัยที่ท่านพระครูเจติยานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดมาตามความเหมาะสมจนถึง วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ ท่านก็ได้มรณภาพ รวมอายุ ๘๐ ปี ปัจจุบันท่านพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (พระอาจารย์ ทวี มหาวีโร) เป็นเจ้าอาวาสก็มีการบูรณะปรับปรุงวัดพระธาตุบังพวนให้ทุกท่านได้เห็นดังเช่นทุกวันนี้

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์


TBS234 จัดส่งสินค้าโดย ระบบไปรษณีย์  EMS จัดส่งวันละ 2 รอบ

ตรวจสอบยอดเงินได้ก่อน 18.00 น.
** เราจะจัดส่งสินค้า ไปรษณีย์ลงทะเบียน
 กรุณารอรับสินค้าประมาณ  3-5 วันทำการ  

ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 


รายละเอียดร้านค้า

 

 

 

TBS 234  

 ร้านค้าของเราจัดจำหน่าย

ให้เช่าบูชา พระพุทธรูป พระบูชา หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต พระพุทธชินราช พระแก้วมรกต

พระเกจิอาจารย์ รูปหล่อเหมือนพระเกจิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พฺรหฺมรํสี ) หลวงพ่อทวด

พระเครื่อง วัตถุมงคล ของสะสม รูปหล่อพระเกจิ พระโพธิ์สัตว์เจ้าแม่กวนอิม

เทพเจ้าตั่วเล่าเอี๊ยกง เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย ( เทพเจ้าโชคลาภ ) 

สัตว์เทพมงคลสวรรค์บันดาลโชค ปี่เซี๊ยะ ( ผี่ชิว )

เจี่ยบ๊วย ( เต่ามังกร ) เซียมซู มังกรทอง หงษ์ฟ้า

และ วัตถุมงคล เมตตาประทานพร เสริมศิริมงคล

ประสบความสำเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

พระพิฆเณศ และ เครื่องหอม กำยานหอม

รับปรึกษา รับดูฮวงจุ้ย เสริมดวง 

เพื่อความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย

สนใจติดต่อสอบถาม tbs234_bkk@yahoo.com

 

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้