พระยอดขุนพล (รุ่น:สัตถาเทวะมนุสสานัง), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

เนื้อดินเผา.
พุทธคุณเต็มเปี่ยม ครอบจักรวาล สามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่องดุจดั่งแก้วสารพัดนึก เหมาะแก่พุทธศาสนิกชนผู้มากวาสนาไว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หนุนนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 
ราคา : 100 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 1 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่ ( Baramee-pokae Thailand Amulets shop )

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า


 

พระยอดขุนพล รุ่น"สัตถาเทวะมนุสสานัง", พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์โอได้จัดสร้างพระยอดขุนพล รุ่น”สัตถาเทวะมนุสสานัง” อันแปลจากบาลีเป็นไทยได้ความว่า “ทรงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูของบุคคลทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำ ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของครู และทรงทำหน้าที่ครูได้ดีเยี่ยม ได้แก่ ทรงแนะนำพร่ำสอนด้วยพระมหากรุณาคุณ หวังให้ผู้อื่นได้ความรู้อย่างแท้จริง ทรงสอนมุ่งความจริงและประโยชน์เป็นหลัก ทั้งประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในภพหน้า และประโยชน์สูงสุด คือ พระนิพพาน

โดยพระอาจารย์โอนำเอารูปแบบมาจากภาพสลักนูนต่ำภายใน “ถ้ำพระโพธิสัตว์” จ.สระบุรี ซึ่งเป็นศิลปกรรมสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 13-14) เป็นภาพสลักที่มีพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอยู่ร่วมกันที่เก่าแก่ที่สุดในไทย แสดงถึงพระศิวะ, พระนารายณ์และทวยเทพเฝ้าแหน ฟังการแสดงธรรมของสมเด็จพระพุทธเจ้า

Phra Yord Khun Pol Version “Teacher Of God & Human” by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Phra Arjarn O decided to make Phra Yord Khun Pol Version “Teacher Of God & Human” because Buddha is the great teacher who can teach the truth and tell the way to Nirvana for everyone.

Phra Arjarn O imitated the famous bas-relief carving from “Bodhisattva Mountain” which is the ancient arts of Dvaravati kingdom. This bas-relief carving is the oldest arts in Thailand that refer to the relationship between Buddha and Hindu god showing Shiva, Narai and others god were listening to the teaching of Buddha.

เบื้องขวาคือ “พระนารายณ์” ทรงนำมือทั้งสองไขว้ประทับทาบกลางอก เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระพุทธเจ้า

Right side is “Narai” used his hands crossed and laid on his chest to pay highly respect to Buddha.

เบื้องซ้ายคือ “พระศิวะ” ทรงยกมือหันไปเบื้องหน้า เป็นการแสดงการยอมรับต่อพระพุทธเจ้า

Left side is “Shiva” raised his hand turned forward to Buddha to show his acceptance.

เบื้องบนขวา คือ “พระอินทร์” ทรงเหาะมาวันทาพระพุทธเจ้า

Upper right side is “Indra” soared into the air to salute Buddha.

เบื้องบนขวา คือ “พระพรหม” ทรงเหาะมาวันทาพระพุทธเจ้า

Upper right side is “Brahma” soared into the air to salute Buddha.

เบื้องล่างขวา คือ “อุบาสก” และ “อุบาสิกา” ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย หมายถึงผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ผู้นับถือศาสนาอย่างมั่นคง

Under side is “Layman” and “Laywoman” that refer to Buddhist who has strong belief in Buddha.

พระยอดขุนพล รุ่น”สัตถาเทวะมนุสสานัง” ถือเป็นพระเครื่องที่เปี่ยมไปด้วยพุทธศิลป์ที่งดงาม เมื่อผู้ใดบูชาไว้กับตัวก็เปรียบได้กับการกราบไหว้สักการะบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าเทพไท้เทวาไปพร้อมๆกัน

พระอาจารย์โอได้ตั้งใจคัดสรรมวลสารและปลุกเสกเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยม ครอบจักรวาล สามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่องดุจดั่งแก้วสารพัดนึก เหมาะแก่พุทธศาสนิกชนผู้มากวาสนาไว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หนุนนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

Phra Yord Khun Pol “Teacher Of God & Human” is the Buddha amulet that beautifully full of arts. When the owner pray to this amulet, like as praying to Buddha and all gods at the same time.

Phra Arjarn O spent hightly intention to collect materials with special blessing ceremony to make the Buddha amulet that full of power and functional so, the owner can pray for any wishes like as having “Wishing Crystal”. Very suitable for Buddhist to use as restraint tool in Buddha and support life forward to opulence.

ด้านหลังคือ “ยันต์มหาจักรพรรดิ์”

คุณวิเศษที่ได้รับจากการบูชาหรือมีไว้ติดตัวนั้นมากมาย เรียกได้ว่าเป็น “ยันต์ครอบจักรวาล”

-อนึ่งถ้ากุลบุตรผู้ใดจะใคร่ปรารถนาลาภยศ ให้ลงมหายันต์นี้ใส่แผ่นหินก็ได้ แผ่นทองคำ แผ่นทองแดง แผ่นเงิน หรือแผ่นตะกั่วก็ได้ เอาแช่น้ำบูชาไว้ ยิ่งแช่ในขันสัมฤทธิ์ยิ่งดีนัก เอาน้ำนั้นกินบ้าง ใส่ศีรษะบ้าง ลูบหน้าบ้าง บำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและทั้งอายุก็ยืนยาว บังเกิดลาภยศตามแต่จะพึงปรารถนา อธิษฐานเอาเถิดจะ สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

-ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้เอาพระยันต์นี้ลงทำเป็นตะกรุดผูกเอวไว้ ให้รูดตะกรุดไว้ข้างหน้า ใครเห็นใครกลัว ใครเห็นใครรักแล ถ้าจะเล่นการพนันให้รูดตะกรุดนี้ไว้ข้างหน้า อธิษฐานว่าจะเอาเท่าไรพึงเอาเท่านั้นเถิด พึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ ได้ดังความปรารถนา ไม่แพ้แก่การพนันแล

-อนึ่งถ้าจะให้คนมาเกี่ยวข้าวในนาของเรา หรือจะทำการค้าขายให้ขายสินค้าได้คล่อง ๆ ให้เอามหายันต์นี้ลงใส่ผ้าขาว ทำเป็นธงปักไว้ ลมพัดไปทางไหน ผู้คนหลั่งไหลมาทางทิศนั้นแล หรือจะทำเป็นตะกรุดแช่น้ำมนต์ เอาน้ำมนต์ประพรมสินค้าก็ได้ ซื้อง่ายขายคล่อง แลถึงแม้ว่าผีเข้าอยู่ ให้เอาน้ำมนต์นี้ประพรม ผีก็หนีออกไปสิ้น

-ถ้าจะประจัญด้วยข้าศึก ให้ลงพระมหายันต์นี้ทำเป็นธงใส่ในผืนผ้าขาว แล้วอธิษฐานยกธงโบกขึ้นไปทางทิศไหน ข้าศึกแตกหนีไปทางนั้น ธงนี้เอาบูชาไว้กับบ้านเรือนใด กันเสนียดจัญไร กันฟ้าและกันไฟก็ได้แล

-ถ้าจะกันโจรผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราได้ ให้เอากรวดและทรายมา เอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนั้นประพรมกรวดทรายเข้า แล้วเอากรวดทรายนั้นหว่านล้อมให้รอบบริเวณบ้านเรา อธิษฐานขอบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย บรรดาคนที่คิดร้ายต่อเราเข้ามาเหยียบถูกกรวดถูกทรายที่เราหว่านโปรยไว้ จะต้องบังเกิดมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาแล อุปเท่ห์มหายันต์นี้มีมากมายเหลือจะคณานับ ใช้ได้ทุกประการ

Great Emperor Yant.

The functions and benefits that the owner will get from this Yant is more than words so, all magic masters praised this Yant to be “Universal Yant”.

-This Yant can be written on the stone plate, gold plate, copper plate, silver plate or lead plate before soaking in the water. That water will be blessed to be holy water to bath for clearing illness, fulfill wish, wealth and honour.

-This Yant can be used to make a Takrud to wear on waist. Put this Takrud in front, people around will love and be afraid of offending. It can be used to pray for victory in gambling game also.

-This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the wind flow pass through the holy flag, people will come. Moreover, this Yant also can be used to make a Takrud for soaking in the water, that water can be used to spray items for good sale. Furthermore, the holy water from this Yant can use to exorcise also.

-This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the holy flag was shaken to which direction, all enemies in that way will be defeated. This holy flag also can protect home for danger such as fire or thunderbolt.

-This Yant can be used to make a Takrud before soaking in the water and then use that holy water to spray gravel. That gravel can be used to scatter around home place. If the thief or bad person step on that those gravel, they will face with disaster.

 

เนื้อดินเผา

พระเนื้อดิน นับเป็นพระที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุด โดยการนำดินอันเป็นวัสดุหาง่าย คงทน มาสร้างสรรค์ปฏิมากรรมได้สะดวก นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความเชื่อ นับถือ ยกย่อง ดินประดุจเทพเจ้าที่ทรงคุณเอนกอนันต์ ในนามของ “แม่พระธรณี”ซึ่งดินที่นำมาสร้างพระล้วนเป็นดินที่นำมาจากศาสนสถานสำคัญ ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่เป็นมงคล ในการนำดินมาสร้างพระทุกครั้ง ต้องมีการทำพิธีบวงสรวง ขอบารมีแม่พระธรณี เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้สถิตรักษาทุกครั้ง ต้องมีการทำพิธีบวงสรวง ขอบารมีอภินิหารให้มีต่อพระเครื่องและเครื่องรางที่สร้าง นอกเหนือจากส่วนผสมอื่นๆ ที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าดีและให้คุณ ที่จะส่งเสริมความเป็นมงคลแก่พระเครื่องและเครื่องรางที่จะสร้าง

พระอาจารย์โอได้รวบรวมดินจากสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ดิน7ภูเขา, ดิน7ท้องทุ่ง, ดิน7คาบสมุทร, ดินเสาหลักเมือง, ดินจากสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า, และ ดินในเจดีย์โบราณต่างๆ มาผสมกับดินเหนียวก่อนทำการแช่น้ำมนต์ไว้ในโอ่งร่วมปี เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงนำดินขึ้นมาผสมกับคด, เขี้ยว, เขา, นอ, งา, เหล็กไหล, เป็ก, แหย่ง, แสง, แก้ว, ของกายสิทธิ์, และของทนสิทธิ์อีกหลายชนิด รวมถึง "ผงยากันคราส" แล้วจึงนำมากดพิมพ์ก่อนเข้าเตาเผาแบบโบราณตามกรรมวิธีการสร้างพระดินเผาในสมัยก่อนนั่นเอง

Material: Harden Clay.

The Buddha amulet that made from clay is the oldest age Buddha amulet because clay is the simple material that is easy to find and durable. Moreover, people believe and praise clay as a benefactor god that people call “Earth Goddess”. Normally, the clay that suitable to make Buddha amulet should come from the auspicious and religious places. Every time that the masters or monk want to make Buddha amulet from various kind of holy clay, they will establish ceremony to inform all holy things and Earth Goddess to aware of their mission first for perfect Buddha amulet that full or arts and power.

Phra Arjarn O collected various kinds of soil from many places such as 7 mountains, 7 grasslands, 7peninsulas, city pillar, the 4 holy places of Buddhism and important pagodas. All of these soils were mixed with clay before soaking in holy water about a year. After that, the holy clay was used to mix with Leklai, Pek, Yang, Sang , Kaew, Ivory, and Fantastic minerals including "Eclipse Barrier Medicine Powder" and then Phra Arjarn O pressed the holy clay in the mold before firing in the kiln follow ancient method of making amulets.

 

พระยอดขุนพล รุ่น”สัตถาเทวะมนุสสานัง” เป็นพระเนื้อดินเผาที่แม่เหล็กดูดติด เพราะพระอาจารย์โอใส่ "แร่เหล็กไหลประเภทต่างๆ" ลงไปเป็นจำนวนมากนั่นเอง

Phra Yord Khun Pol “Teaher Of God & Human” is the harden clay amulet that is magnetic becase Phra Arjarn O added various kinds of Leklai to be material.

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์


ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทร หรือ Line หรือ Email สอบถามทางร้านก่อนโอนเงิน หากโอนเงินไม่เกินเวลา 15.00 น. จะจัดส่งทันที ณ วันที่ชำระเงิน

- ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน

- หากยังไม่ได้รับของภายใน วัน กรุณาติดต่อกลับทางร้านด่วน !!!

- การจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่ม

** สินค้าขนาดเล็ก 60 บาท

**ขนาดใหญ่แบบบูชา ตามน้ำหนัก สอบถาม

- การจัดส่งส่งสินค้าต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และชนิดของการส่งสินค้า

หากโอนเงินแล้วสามารถโทรแจ้ง 062-6459366 หรือ 061-4962664


รายละเอียดร้านค้า
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่
 
(Baramee-pokae Thailand Amulets shop JJ Mall Chatuchak shopping mall)
ศูนย์การค้า JJ Mall จตุจักร ชั้น 2 ห้อง S184
สอบถามโทร 062-645-9366 หรือ 061-496-2664
Line ID: @baramee-pokae (มี@ นำหน้า)
Email : baramee-pokae@hotmail.com
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.00 น.
Open everdays since 11.00 am to 7.00 pm.
 
ศูนย์รวมวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง พระเกจิ พระใหม่ พระแท้ จากทั่วประเทศบริการจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับประกันคุณภาพสินค้าและความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี
 
การส่งสินค้าแบบ Ems
สินค้าขนาดเล็กค่าส่ง 50 บาท
สินค้าขนาดใหญ่แล้วแต่น้ำหนัก
ส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วแต่น้ำหนักและชนิดการส่งกรุณาสอบถามทางร้าน

*** กรุณาสอบถามรายการและค่าบูชาก่อนสั่งสินค้าจากทางร้านและทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่เพื่อความถูกต้องและไม่เสียเวลาของลูกค้า **

 
Welcome all of you to Baramee Pokae! We are proudly to say that we are the center of amulet and charm provider in Thailand. Established for over 6 years, we ensure that our expertise
and familiarity in this field might interest you. Not only technical knowledge but also abundant testimonials we could share with you to better understand your requirements and needs. We offer 100% guarantee authentic with reasonable price. Well, enjoy viewing our website or send us your comments to us. Hope to seeing you at our shop or place your order as provided information below. Have a great tour!
JJ Shopping Center Mall, Chacuchak, floor 2 Room S184
 
Call +66 626459366 or +666 14962664
Line official ID : @baramee-pokae
Email : baramee-pokae@hotmail.com
 
Open daily from 11.00-19.00 hrs.
 
Quick delivery service EMS rapid (Depending on country or city) contact according to the date and time they hope to have found all of you at soon…

 

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้