พระบูชา พระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา

TBS234 พระบูชา พระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา
 
ราคา : 6,999 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 69 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ทีบีเอส 234

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า


TBS234

 

 

 

พระบูชา หลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์

 

ประดิษฐานในวิหารลายคำ

 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

 

พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

เป็นพระพุทธรูปที่งดงามมาก องค์นี้ศิลปะเชียงแสน

พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยสัมฤทธิ์ปิดทองคำเปลว

หนักตักกว้าง ๔๐ นิ้ว ศิลปะเชียงแสนรุ่นแรก

ปัจจุบันประดิษฐานในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

 

 

"พระพุทธสิหิงค์ประทับอยู่ใดก็เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ที่นั้น"

ใครที่ได้เห็น พระพุทธเจ้าแม้แต่ยังมิได้ฟังธรรมเทศนาเลย

ก็มีความสบายใจในทันทีที่ได้เห็นผู้ใดที่ได้เห็น

พระพุทธสิหิงค์ย่อมได้รับผลอย่างเดียวกัน

 

หน้าตัก 9 นิ้ว 

 

เนื้อทองเหลือง ( รมมันปู )

 

 

 

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (๓ จบ)

หันทะ มะยัง พุทธะปะสังสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส

อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ

จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาสะนัง

โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนวะ พุทโธติ

 

(คำแปล)
พุทธะสิหิงคา อุบัติมา ณ แดนใด
ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา

เป็นที่เคารพน้อม มนุษย์พร้อมทั้งเทวา
เปรียบเช่นชวาลา ศาสนาที่ยืนยง

เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ สุวิสุทธิ์พระชนม์คง
แดนใดพระดำรง พระศาสน์คงก็จำรูญ

ด้วยเดชสิทธิศักดิ์ ธ พิทักษ์อนุกูล
พระศาสน์บ่มีสูญ พระเพิ่มพูนมหิทธา

ข้าขอเคารพน้อม วจีค้อมขึ้นบูชา
พิทักษ์ ธ รักษา พระศาสน์มาตลอดกาล

ปวงข้าจะประกาศ พุทธศาสน์ให้ไพศาล
ขอพระอภิบาล ชินมารนิรันดร์เทอญ

 

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์


( สวดทำนองสรภัญญะ )
การบูชาสรรเสริญ พระพุทธคุณ ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้สวด
หากท่านพึงปรารถนาอุดมมงคลและความสุขสวัสดี

ทั้งบังเกิดลาภผลโดยสุจริตธรรม ควรสวดทุกเช้าค่ำ

ก่อนนอนและออกจากบ้าน หรือจะไปประกอบกิจธุระ

ให้ระลึกถึงแล้วสวด จะสัมฤทธิผลอันบริสุทธิ์ที่พึงปราถนา

ก่อนสวดควร
ตั้งนะโมก่อน ๓ จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หันทะ มะยัง พุทธะปังสังเสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส ฯ
รับ อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ เตโช
ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท
สะการะ พุทธะสาสะนัง โชตะยันโตวะ พุทโธ ติ ฯ
สุระนะเรหิ มะหะโต ธะระมาโนวะ พุทโธ ติ ฯ
พุทธสิหิงคา อุบัติมา ณ แดนใด
ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา
เป็นที่เคารพน้อม มนุษย์พร้อมทั้งเทวา
เปรียบเช่นชวาลา ศาสนาที่ยืนยง
เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ สุวิสุทธิ์พระชนม์คง
แดนใดพระดำรง พระศาสน์คงก็จำรูญ
ด้วยเดชสิทธิ์ศักดิ์ ธ พิทักษ์อนุกูล
พระศาสน์ บ มิสูญ พระเพิ่มพูนมหิทธา
ข้า ฯ ขอเคารพน้อม วจีค้อมขึ้นบูชา
พิทักษ์ ธ รักษา พระศาสน์มาตลอดกาล
ปวงข้าจะประกาศ พุทธศาสน์ให้ไพศาล
ขอพระอภิบาล ชินมารนิรันดร์ เทอญ ฯ


 

ตำนานพระพุทธสิหิงค์

เมื่อพุทธศักราช ๑๙๕๐ ขณะเมื่อพระพุทธสิหิงค์ยังประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเชียงราย เชียงรายกับเชียงใหม่เกิดการรบ
พุ่งกันขึ้นเชียงใหม่เป็นฝ่ายชนะ พระเจ้าแสนเมืองมาแห่งนครเชียงใหม่จึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มายัง เชียงใหม่โดย
ล่องเรือมาตามลำน้ำปิง
            เรือที่อัญเชิญพระพุทธสิงหิงค์มาเทียบท่าขึ้นฝั่งยังนครเชียงใหม่ที่ท่าวังสิงห์คำขณะเชิญขึ้นพระดิษฐานบนบุษบก
ปรากฏรัศมีจากองค์พระเรืองรองเป็นลำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไกลถึง ๒๐๐๐ วา ต่อมาจึงได้มีการสร้างวัดขึ้น ณ ที่นั้น
ได้ชื่อตามเหตุอัศจรรย์ในครั้นนั้นว่า วัดฟ้าฮ่าม ซึ่งหมายถึงฟ้าอร่ามนั่นเอง
            แต่แรกนั้นพระเจ้าแสนเมืองมาตั้งพระทัยจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ไปประดิษฐานยังวัดสวนดอกซึ่งตั้งอยู่นอกเวียงออก
ไปทางทิศตะวันตก แต่เมื่อชักลากบุษบกไปถึงวัดสีเชียงพระก็มีอันติดขัดไม่อาจลากต่อไปได้ พระเจ้าแสนเมืองมาถือเป็นศุภนิมิตร
จึงโปรดให้สร้างมณฑปขึ้น ณ วัดลีเชียงพระและประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ไว้ ณ วัดนั้น
            เมื่อพระพุทธสิหิงส์ประดิษฐานอยู่ ณ วัดลีเชียงพระ ความศรัทธาเลื่อมใสของชาวเมืองที่มีต่อพระพุทธรูปองค์นี้ทำให
้ชาวเมืองเชียงใหม่พากันเรียกชื่อวัดตามนามพระแต่เนื่องจากชาวเมืองเรียกนามพระพุทธสิหิงค์กร่อนเป็นพระสิงห์ วัดพระพุทธ
สิหิงค์จึงกลายมาเป็นวัดพระสิงห์ดังเช่นทุกวันนี้

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์


TBS234 จัดส่งสินค้าโดย ระบบไปรษณีย์  EMS จัดส่งวันละ 2 รอบ

ตรวจสอบยอดเงินได้ก่อน 18.00 น.
** เราจะจัดส่งสินค้า ไปรษณีย์ลงทะเบียน
 กรุณารอรับสินค้าประมาณ  3-5 วันทำการ  

ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 


รายละเอียดร้านค้า

 

 

 

TBS 234  

 ร้านค้าของเราจัดจำหน่าย

ให้เช่าบูชา พระพุทธรูป พระบูชา หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต พระพุทธชินราช พระแก้วมรกต

พระเกจิอาจารย์ รูปหล่อเหมือนพระเกจิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พฺรหฺมรํสี ) หลวงพ่อทวด

พระเครื่อง วัตถุมงคล ของสะสม รูปหล่อพระเกจิ พระโพธิ์สัตว์เจ้าแม่กวนอิม

เทพเจ้าตั่วเล่าเอี๊ยกง เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย ( เทพเจ้าโชคลาภ ) 

สัตว์เทพมงคลสวรรค์บันดาลโชค ปี่เซี๊ยะ ( ผี่ชิว )

เจี่ยบ๊วย ( เต่ามังกร ) เซียมซู มังกรทอง หงษ์ฟ้า

และ วัตถุมงคล เมตตาประทานพร เสริมศิริมงคล

ประสบความสำเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

พระพิฆเณศ และ เครื่องหอม กำยานหอม

รับปรึกษา รับดูฮวงจุ้ย เสริมดวง 

เพื่อความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย

สนใจติดต่อสอบถาม tbs234_bkk@yahoo.com

 

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™
               
 
สินค้าอื่นๆของร้านนี้