เหรียญเหวัชระเสาร์5 (เนื้อเงิน), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

วิชากักลมอัสมิตาผนวกกับพระเวทย์สายพรหม แช่น้ำทำน้ำมนต์อธิษฐานได้ทุกเรื่องตามศรัทธา ลาขาดจากความโชคร้ายทั้งปวงลอยตัวหมดซึ่งปัญหาใดๆ
 
ราคา : 3,600 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 36 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่ ( Baramee-pokae Thailand Amulets shop )

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า
เหรียญเหวัชระเสาร์5, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

วิชากักลมอัสมิตาผนวกกับพระเวทย์สายพรหม

แช่น้ำทำน้ำมนต์อธิษฐานได้ทุกเรื่องตามศรัทธา

เหรียญที่มีความเข้มข้นของคลื่นพลังงานอยู่ในระดับที่สูงและรุนแรงมาก

ลาขาดจากความโชคร้ายทั้งปวงลอยตัวหมดซึ่งปัญหาใดๆ

จัดสร้างทั้งหมด3เนื้อด้วยกัน:

-เนื้ออัลปาก้า (บูชา 300 บาท)

-เนื้อทองเหลือง (บูชา 300 บาท)

-เนื้อเงิน (บูชา 3,600 บาท)

Hevajra Sao 5 Coin by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Blessing with special breathing meditation technique with Brahma's mantra.

Can use to make holy water & pray for whatever wish.

The coin that has high & strong density of magical power.

Definitely lucky & Definitely overwhelmingly always.

There are 3 materials made:

-Alpaca material. (Price 300 baht)

-Brass material. (Price 300 baht)

-Silver material. (Price 3,600 baht)เหรียญเหวัชระเสาร์5 (เนื้อทองเหลือง) บูชา 300 บาท

Hevajra Sao 5 Coin. (Material Brass) Price 300 baht.เหรียญเหวัชระเสาร์5 (เนื้ออัลปาก้า) บูชา 300 บาท

Hevajra Sao 5 Coin. (Material Alpaca) Price 300 baht.เหรียญเหวัชระเสาร์5 (เนื้อเงิน) บูชา 3,600 บาท

-ด้านหลังลงรักทาชาด (รักชาติ) ชาดแดงกลับชาติใหม่ "ให้ดีชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า"

เป็นขนบธรรมเนียมที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่า ของที่ปิดทองล่องชาดนั้น ย่อมเป็นของดี เป็นของมงคล เป็นของชั้นเลิศ และเป็นของพิเศษหายาก นอกจากนี้ "ชาด" ยังมีนัยยะหมายถึง "การกลับร้ายเป็นดี เสมือนการกลับชาติมาเกิดใหม่ ให้ดี ให้มี ให้ได้ มากกว่าที่เคยเป็น"

Hevajra Sao 5 (Silver Material) Price 3,600 baht.

-Backside was coated with black vanish & painted with "Vermilion Of Better Life, Red Color Of Fortune."

In thai culture, we believe that which thing has vermilion gold leaf, that thing is good, high value, super special and super rare items. Moreover, "Vermillion" also means "Change Misfortune To Be Fortune Like As Reincarnation To Be Better Life."ลักษณะด้านหน้าเหรียญ:

เป็นรูปพระพักตร์ของ "พระพรหม" มหาเทพผู้มีรูปโฉมงดงาม โดยมีนัยยะว่า “เหนือโลกคือบนฟ้า เหนือฟ้าคือดวงดาวจักราศี อันสัตว์สาราสิ่งล้วนเป็นไปตามการเคลื่อนของจักราลักขณา ตามแต่พรหมลิขิต ถ้าพรหมท่านลิขิตชะตาชีวิตได้จริง งั้นก็อัญเชิญท่านมาประทานพร ให้สรรพชีวิตต่างๆได้ยังซึ่งความสุขสมหวังได้ เพราะหากว่าพรหมท่านเป็นใหญ่ ในสังสารโลกทั้งปวงถือว่าเหนือโลกก็ว่าได้"

Front Side Of The Coin:

The face image of “Brahma”, the great god who has brilliant face. This Brahma image means “Upon the world is the sky, upon the sky is the zodiac and stars. All living things in the world were influenced by the movement of the stars and Brahma’s command so, if Brahma can foredoom the destiny of the living things, then Brahma can also bless all living things to have more happiness because Brahma is the high god which exist over the world.”ท้าวสหัมบดีพรหม

และในทางไสยเวทย์ การบริกรรมพระเวทย์พระคาถา ให้บังเกิดความเข้มขลังศักดิสิทธิ์นั้น ก่อนที่ผู้เรียนจะประกอบพิธีใดๆ จะต้องกล่าวบทบูชาครูก่อนเสมอ ตามสายวิชาของตน ซึ่งต้นสายของพระเวทย์พระคาถาสรรพวิชาต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่เมื่อครั้งโบราณ โดยมากจะเคารพนับถือ "พระพรหม" เป็นใหญ่เสมอ สังเกตได้จากมนต์พิธีสำคัญที่มักขึ้นต้นด้วย "โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมา..." เป็นต้น

ซึ่งพระพรหมองค์ที่เป็นที่เคารพนับถือและถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือ "ท้าวสหัมบดีพรหม" ผู้ประนมพระหัตถ์นมัสการกราบทูลวิงวอนอาราธนาพระพุทธเจ้า ให้เสด็จโปรดเวไนยสัตว์ ให้สัตว์โลกทั้งหลายผู้มีอวิชชาไม่ต่างจากเศษฝุ่นที่บดบังดวงตา ได้โอกาสมีดวงตาเห็นสัจธรรมของจักรวาล

Brahmā Sahampati.

According to the magic world, before the necromancer chanting mantra for any ritual ceremony, they will speak of their teacher's name first. Interestingly, most of ancient mantra will refer to "Brahma" at the initial phrase so, most of necromancer will respect & praise Brahma to be one of their teacher too.

However, the most well-known Brahma who all necromancers highly respect is "Brahmā Sahampati", the most senior of the Mahābrahmās, was the deity who visited the Buddha when he attained enlightenment, and encouraged him to teach the Dharma to humans.

พระอาจารย์โอท่านจึงได้สร้างเหรียญเหวัชระเสาร์5 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพรหมาธิคุณของ "ท้าวสหัมบดีพรหม" และพรหมทั้งหลาย ทั้งยังเป็นสื่อตรงถึง "องค์เหวัชระ (ปู่ปรเมศวร)" แห่งพระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยานอีกด้วย โดยจัดสร้างเจริญรอยตามบูรพาจารย์แต่เก่าก่อน เพียงย่อขนาดให้เล็กลงมา แต่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ เป็นการแสดงกตเวทิตาแบบ "ศิษย์ไม่วัดรอยเท้าครู"


Therefore, Phra Arjarn O made this Hevajra Sao 5 Coin to be the sentiment of Brahma's benevolence & kindness. Moreover, this coin is the direct representative of "Hevajra (Pramasuan)" of Buddhism from Sarvāstivāda Tantra Vajrayāna. Phra Arjarn O took the model of famous Brahma coin made by the great master in the past to be the prototype of this Hevajra Sao 5 Coin & decreased the size to be smaller.

ส่วนเลขยันต์อักขระที่ล้อมรอบพระพักตร์ของพระพรหม มาจากวิชาใน "คัมภีร์อิ" ประกอบไปด้วยวิชาเมตตาเสน่ห์ชั้นสูงหลายตัว อาทิเช่น นะหน้าทอง, พระเจ้าเปล่งรัศมี, ฉัพพรรณรังสี, และ เงาะถอดรูป

หากกล่าวถึงวิชา "เงาะถอดรูป" เป็นการเรียกพระนามของพระเจ้าสิบชาติ อันประกอบไปด้วย พระเตมีย์, พระมหาชนก, พระสุวรรณสาม, พระเนมิราช, พระมโหสถ, พระภูริทัตโต, พระจันทะกุมาร, พระนารัทโท, พระวิฑูรบัณฑิต และพระเวสสันดร มาประกอบในอักขระเลขยันต์

ซึ่งยันต์เงาะถอดรูปนี้ มีพุทธคุณเป็นเลิศทางเมตตามหาเสน่ห์ ยันต์นี้จึงส่งผลให้ผู้บูชา ดูมีสง่าราศีเป็นพิเศษ เกิดสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ เป็นมหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น ใครเห็นต้องชายตามอง เป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายว่ามีรูปงาม ประทับตราตรึงอยู่ในจิตใจของบุคคลทั้งหลายให้จดจำไว้ไม่ลืมเลือน ประดุจดั่ง “สังข์ทองผู้มีผิวพรรณงดงามอร่ามเรืองรองดั่งทองคำ” ก็ไม่ปาน

For the magical alphabet that covered around Brahma's face came from the magic subject of "Kum Pee Ei (Ei Scripture)", this scripture contain of many high class charming subject such as Golden Face, God Shine Radiance, and Unmasked Negrito.

When talking about "Unmasked Negrito", it is the special Yant which refers to the name of 10 persons who are the Buddha’s reincarnation consisted of Phra Taymee, Phra Mahachanok, Phra Suwannasarm, Phra Naymirart, Phra Mahosot, Phra Purithatto, Phra Juntakumarn, Phra Narruttho, Phra Witoonbundit and Phra Vessandorn.

This “Unmasked Negrito” Yant is very excellent in case of charm and attraction so, it will support the prayer to have superior good looking that always attract other’s eyes. People around will admire and glance at you. Whoever sees you once, will remember you inside their mind all the time like as “Sang Thong, the golden body guy who has brilliant skin as same as gold has.”คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ 

"เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว" คือคาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ หรือคาถาหัวใจทศชาติ เป็นการนำชื่อย่อของพระโพธิสัตว์ทั้ง10 พระองค์ ซึ่งเป็น 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า

โดยพระโพธิสัตว์ทั้ง 10 พระองค์นั้นได้บำเพ็ญบารมีทั้ง 10 ประการ ใน 10 ชาติดังนี้:

"เต" ย่อมาจาก พระเตเมีย์  บำเพ็ญในด้าน เนกขัมมะบารมี

"ชะ" ย่อมาจาก พระมหาชนก บำเพ็ญด้าน  วิริยะบารมี

"สุ" ย่อมาจาก พระสุวรรณสาม บำเพ็ญด้าน  เมตตาบารมี

"เน" ย่อมาจาก พระเนมีราชย์  บำเพ็ญด้าน อธิษฐานบารมี

"มะ" ย่อมาจาก พระมโหสถ บำเพ็ญด้าน ปัญญาบารมี

"ภู" ย่อมาจาก พระภูริทัต  บำเพ็ญด้าน ศีลบารมี

"จะ" ย่อมาจาก พระจันทกุมาร บำเพ็ญด้าน ขันติบารมี

"นา" ย่อมาจาก พระนารทพรหม บำเพ็ญด้าน อุเบกขาบารมี

"วิ" ย่อมาจาก พระวิฑูรย์บัณฑิต บำเพ็ญด้าน สัจจะบารมี

"เว" ย่อมาจาก พระเวสสันดร บำเพ็ญด้าน ทานบารมี

เป็นบทสวดภาวนาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยโบราณจารย์ได้กล่าวถึงอานุภาพไว้มากมายหลายประการ ทั้งเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านโภคทรัพย์ ไม่ขาดแคลนในทรัพย์สินเงินทอง เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง หรืออธิษฐานตามความปรารถนา

และยังเชื่อกันอีกว่าพระคาถานี้สามารถช่วยให้ผู้ที่หมั่นสวดบูชาทำความดีรอดพ้นเคราะห์เข็ญเวรภัยอันเกิดจากโรคระบาดได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นการขอพึ่งบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวดตลอด 10 ชาติ  

Heart Of 10 Incarnations.

"Tay Cha Su Ney Ma Poo Ja Nar Wi Way" is Heart Of 10 Incarnations. This Katha is the abbreviation of the ten final lives of the Bodisattva who would finally be born as Siddharta Gautama and eventually become Gautama Buddha.

Each Bodisattva name & action as follows:

"Tay" = Prince Temiya (the crippled mute prince) - Act of renunciation

"Cha" = Prince Mahajanaka (the lost prince) - Act of vigour

"Su" = Prince Suvanna Sāma (the devoted prince) - Act of benevolence

"Ney" = Prince Nemi (the noble king) - Act of absolute determination

"Ma" = Prince Mahosadha (the clever sage) - Act of insight

"Poo" = Prince Bhūridatta (the Naga prince) - Act of morality

"Ja" = Prince Canda Kumara (the honorable prince) - Act of patience

"Nar" = Lord Brahma Nārada (the Great Brahma) - Act of equanimity

"Wi" = Vidhura Panditta (the eloquent sage) - Act of reality

"Way" = Prince Vessantara (the charitable prince) - Act of generosity

This Katha has been used since ancient times. Many powerful powers such as Successful in life, No shortage of property, money or compassion, Great popularity, and Safe from all dangers. It also is believed that this Katha can help those who keep praying and do good karma to escape the misfortune caused by the pandemic. Because this Katha relies on the prestige of the 10 Bodhisattvas who have practiced extensively throughout 10 incarnations.ลักษณะด้านหลังเหรียญ:

ส่วนด้านหลังเหรียญเหวัชระเสาร์5ประทับด้วย "ยันต์มหาราชขาดตัว" ที่ถือว่าเป็นเอกที่สุดในกลบทคัมภีร์มหาราช มีพุทธคุณเด่นทางเจริญรุ่งเรือง, เมตตามหานิยม, และโชคลาภเป็นหลัก พระยันต์นี้สถิตอยู่ที่ใด ที่นั่นจะ "ลาขาด" จากความโชคร้ายทั้งปวงและ "ลอยตัว" หมดซึ่งปัญหาใดๆสมชื่อมหาราชขาดตัว  พระอาจารย์ท่านได้ปลุกเสกเรียกพระเวทย์พระคาถาสถิตลงพระยันต์มหาราชหลังเหรียญตามลำดับ โดยเริ่มจากเจ้านางออ, นะโมพุทธายะ, มะอะอุ, ไปจนถึงนิคหิต ก่อนย้ายโองการมหาราชเข้าสู่องค์พระ จนสำเร็จเป็นมหาราชขาดตัว ซึ่งกว่าจะจบขุั้นตอนต้องอาศัยสมาธิจิตและเวลามาก หากไม่เชี่ยวชาญในคัมภีร์มหาราช ยากนักจะสำเร็จได้

Back Side Of The Coin:

The special Yant named "Definitive Maharart" which is praised to be the final perfect Yant from Maharart scripture. This Yant is very powerful in case of progress, charm and wealth. Wherever this Yant exist, that place will "Definitely Lucky" & "Definitely Overwhelmingly".

กว่าที่เหรียญเหวัชระเสาร์5จะสำเร็จออกมางดงามตระการตาถูกต้องตามที่พระอาจารย์โอตั้งใจไว้นั้น ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเกือบ 2 ปี มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขพิมพ์ตลอด แม้แต่จุดเดียวพระอาจารย์โอท่านก็ไม่ปล่อยผ่าน เรียกว่าหากไม่ถูกต้อง100% เหรียญรุ่นนี้จะไม่มีวันออกให้บูชาอย่างแน่นอน ถือเป็นหนึ่งในโปรเจคสำคัญของพระอาจารย์โอ ที่ท่านต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างมาก

Phra Arjarn O spent time make this coin about 2 years to finish because he wants this coin look perfect as much as he desired. There are many steps that Phra Arjarn O needed to talk with the craftsman to adjust each element stay at the right place with the right magical alphabet (Yant). It is one of a big project that Phra Arjarn O worked hard for it.ฤกษ์เสาร์5มหามงคล

ปลุกเสกในฤกษ์เสาร์5 (วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563) ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก ถ้าทำอะไรผลประโยชน์ก็จะได้มาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เป็นมงคล และดีเลิศทุกอย่าง วัตถุมงคลในพิธีจะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด มากกว่าวันปกติ

สำหรับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในฤกษ์เสาร์5ปีนี้ ถือว่าอลังการยิ่งกว่าปีไหนๆเพราะพระอาจารย์โอท่านได้ขออัญเชิญองค์ปู่ใหญ่เหวัชระปรเมศวร มหาไตรโลกาธิบดีผู้ทรงทำหน้าที่เป็น "ยิดัม" คอยปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนา มาเป็นองค์ประธานในพิธี สายสิญจน์ที่เป็นดั่งสะพานเวทย์มนตร์ถูกเชื่อมโยงจากองค์ท่านไปสู่วัตถุมงคลทุกๆชิ้น

นอกจากนี้พระอาจารย์ท่านยังได้นำสุดยอดกลเม็ดเคล็ดลับแห่งวาโยศาสตร์จาก "วิชากักลมอัสมิตา" ที่ท่านอาจารย์ อัตถนิชย์ โภคทรัพย์ (Atthanij Pokkasab) เป็นผู้เผยแผ่ มาผนวกร่วมกับการปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งนี้ด้วย

โดยพระอาจารย์ท่านได้ใช้วิชากักลมอัสมิตานี้ในการทรงอารมณ์จับเอาบาทฐานแห่งองค์อานาปานสติภาวนามัย ตามหลักการปฏิบัติทางจิตของพุทธศาสนาในนิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยาน เพื่ออธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 27 มีนาคม ถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่ 28 มีนาคม 2563

ตอนแรกพระอาจารย์โอตั้งใจจะปลุกเสกไปเรื่อยๆจนมั่นใจแล้วค่อยลบผงมหาราชขาดตัว เพื่อยกใส่เหรียญเหวัชระเสาร์5อีกครั้ง แต่ทว่าหลังจากที่ท่านใช้ "วิชากักลมอัสมิตา" ร่วมกับการปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านได้ลองพิจารณาพลังงานในเหรียญดู ซึ่งท่านก็ต้องประหลาดใจในทันทีที่สัมผัสได้ เพราะว่าพลานุภาพของเหรียญมีความเข้มข้นของคลื่นพลังงานอยู่ในระดับที่สูงและรุนแรงมาก จนเรียกได้ว่าไม่สามารถน้อมนำพลังงานใดๆมาประจุลงไปในเหรียญได้อีก ถือเป็นนิมิตหมายมงคลยิ่ง พระอาจารย์โอจึงกล้าการันตีว่ารุ่นนี้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

ให้บูชาในราคาถูก เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีองค์ปู่ใหญ่เหวัชระปรเมศวร, เผยแผ่คุณครูบาอาจารย์ และเผยแผ่คำสอนแห่งพระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยาน

Sao 5 So Powerful.

Blesssing ceremony on auspicious time "Sao 5" (March 28, 2020) According to the ancient belief, Saturn is the planet of impregnability and power so, whatever ceremony happen in “Sao 5” day will be very powerful and effective rather than general days. This auspicious time will make amulets have more power in case of invulnerability and protection.

For the blessing ceremony on "Sao 5" this year is very special, Phra Arjarn O specially invited the power of "Hevajra (Pramasuan)" or "Yidams" to bless every piece of amulet in the ceremony. Moreover, Phra Arjarn O also used holy spell to bless this coin together with the special breathing meditation technique named "Asmita" that "Arjarn Atthanij Pokkasab" is the person who pass on this knowledge. Therefore, Phra Arjarn O guaranteed that this "Hevajra Sao 5 Coin" including others amulet in "Sao 5" ceremony are very powerful likes never happened before.

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์


ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทร หรือ Line หรือ Email สอบถามทางร้านก่อนโอนเงิน หากโอนเงินไม่เกินเวลา 15.00 น. จะจัดส่งทันที ณ วันที่ชำระเงิน

- ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน

- หากยังไม่ได้รับของภายใน วัน กรุณาติดต่อกลับทางร้านด่วน !!!

- การจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่ม

** สินค้าขนาดเล็ก 60 บาท

**ขนาดใหญ่แบบบูชา ตามน้ำหนัก สอบถาม

- การจัดส่งส่งสินค้าต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และชนิดของการส่งสินค้า

หากโอนเงินแล้วสามารถโทรแจ้ง 062-6459366 หรือ 061-4962664


รายละเอียดร้านค้า
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่
 
(Baramee-pokae Thailand Amulets shop JJ Mall Chatuchak shopping mall)
ศูนย์การค้า JJ Mall จตุจักร ชั้น 2 ห้อง S184
สอบถามโทร 062-645-9366 หรือ 061-496-2664
Line ID: @baramee-pokae (มี@ นำหน้า)
Email : baramee-pokae@hotmail.com
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.00 น.
Open everdays since 11.00 am to 7.00 pm.
 
ศูนย์รวมวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง พระเกจิ พระใหม่ พระแท้ จากทั่วประเทศบริการจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับประกันคุณภาพสินค้าและความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี
 
การส่งสินค้าแบบ Ems
สินค้าขนาดเล็กค่าส่ง 50 บาท
สินค้าขนาดใหญ่แล้วแต่น้ำหนัก
ส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วแต่น้ำหนักและชนิดการส่งกรุณาสอบถามทางร้าน

*** กรุณาสอบถามรายการและค่าบูชาก่อนสั่งสินค้าจากทางร้านและทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่เพื่อความถูกต้องและไม่เสียเวลาของลูกค้า **

 
Welcome all of you to Baramee Pokae! We are proudly to say that we are the center of amulet and charm provider in Thailand. Established for over 6 years, we ensure that our expertise
and familiarity in this field might interest you. Not only technical knowledge but also abundant testimonials we could share with you to better understand your requirements and needs. We offer 100% guarantee authentic with reasonable price. Well, enjoy viewing our website or send us your comments to us. Hope to seeing you at our shop or place your order as provided information below. Have a great tour!
JJ Shopping Center Mall, Chacuchak, floor 2 Room S184
 
Call +66 626459366 or +666 14962664
Line official ID : @baramee-pokae
Email : baramee-pokae@hotmail.com
 
Open daily from 11.00-19.00 hrs.
 
Quick delivery service EMS rapid (Depending on country or city) contact according to the date and time they hope to have found all of you at soon…

 

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™