ศาสดามหามุนีฤาษีครูปู่บารมีพ่อแก่ (เนื้อดินเผาเบ้าปรอท,รุ่น.2), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา

ถ้ามีครูไว้คอยช่วยเหลือแนะนำบอกกล่าว มีครูเป็นที่พึ่ง มีครูเป็นธงชัยแล้ว เรื่องใดๆที่ว่ายากก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้
 
ราคา : 600 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 6 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่ ( Baramee-pokae Thailand Amulets shop )

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า
แจ้งรหัสสินค้า : 7442804
เวลาทำการ จ-ศ 9:00-18.00
รายละเอียดสินค้า
ศิษย์มีครู ย่อมอยู่ร่มเย็น ถ้าขุนเขายังอยู่ อย่ากลัวหาฟืนไม่ได้

Who Respects Teacher In Mind, Will Always Feel Warm In Heart. If The Mountain Is Still Alive, Don't Be Afraid To Be Short Of Firewood.

ศาสดามหามุนีฤาษีครูปู่บารมีพ่อแก่ (เนื้อดินเผาเบ้าปรอท,รุ่น.2), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

เป็นจริยจารีตที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า การจะร่ำเรียนศิลปวิทยาแขนงใดๆก็ตาม ผู้ร่ำเรียนควรจะมีรูปเคารพแห่งครูผู้เป็นเจ้าของวิชานั้นๆไว้เป็นที่เคารพบูชาสักการะและระลึกถึงพระคุณของท่านด้วย ซึ่งหนึ่งในรูปเคารพที่พระอาจารย์ให้ความเคารพนับถือมากที่สุดท่านหนึ่งก็คือ “ฤาษีอุทกดาบส” หนึ่งในคุรุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาล ผู้เป็นอาจารย์สอนให้พระองค์ได้สมาบัติ ๘ เป็นรูปเคารพที่ถูกสร้างขึ้นโดยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านหนึ่ง อายุกว่าร้อยปี ตกทอดมาหลายรุ่นจนถึงพระอาจารย์โอ

ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์โอจึงได้จัดสร้าง “ศาสดามหามุนีฤาษีครูปู่บารมีพ่อแก่” ขึ้นโดยนำรูปเคารพของท่าฤาษีอุทกดาบสองค์นั้นมาเป็นต้นแบบ ให้มีลักษณะเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยน เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้มีไว้บูชา โดยมีนัยยะว่า แม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะยังทรงต้องมีครูแนะนำสั่งสอนก่อน กว่าจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นมนุษย์แบบเราก็เช่นกัน ถ้ามีครูไว้คอยช่วยเหลือแนะนำบอกกล่าว มีครูเป็นที่พึ่ง มีครูเป็นธงชัยแล้ว เรื่องใดๆที่ว่ายากก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะเป็น “ศิษย์มีครู” เมื่อมีครูดี บูชาครูอย่างดี ครูย่อมนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายมั่งมี ก็ยังไม่เท่ามีครูดีเพียง1องค์

Baramee Pokae Lersi (Harden Clay & Mercury Crucible, 2nd Batch) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

It is the tradition that has been performed since the former time until now for the learner in the magic society. When the learner wants to study any subject from the teacher, the learner should have the representative of the teacher to pay respect and remind of teacher’s benevolence. “Lersi Authokadabod”, one of Buddha’s teacher during Buddha period who taught Buddha to success in “8 Jhāna”. This statue was made by the magic master about 100 years ago before pass to Phra Arjarn O.

Therefore, Phra Arjarn O decided to make “Baramee Pokae Lersi” by imitating model from “Lersi Authokadabod” for the believers to pray for wish. Even prince Siddhartha also had teacher before he reached the core of Dharma and become Buddha so, all human will also success in life and reach the targeting point more easier if that human has teacher to convey and suggest. Like the sentence which state that “When you have a good teacher and you respect in your teacher, your teacher will bring all good things into your life. Therefore, even someone has a lot of money and treasure but, it is incomparable with the person who has good teacher at all.”ท่านใดมีปรอทของพระอาจารย์โออยู่

แนะนำเลยว่าต้องบูชาองค์นี้

เพราะผสมเบ้าปรอทที่มีญาณครูปรอทสถิตอยู่ด้วย

Who has Mercury amulet of Phra Arjarn O should have this Lersi because this Lersi made of Mercury Crucible that has spiritual power of Mercury teacher.

เนื้อดินเผาเบ้าปรอท

พระเนื้อดิน นับเป็นพระที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุด โดยการนำดินอันเป็นวัสดุหาง่าย คงทน มาสร้างสรรค์ปฏิมากรรมได้สะดวก นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความเชื่อ นับถือ ยกย่อง ดินประดุจเทพเจ้าที่ทรงคุณเอนกอนันต์ ในนามของ “แม่พระธรณี”ซึ่งดินที่นำมาสร้างพระล้วนเป็นดินที่นำมาจากศาสนสถานสำคัญ ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่เป็นมงคล ในการนำดินมาสร้างพระทุกครั้ง ต้องมีการทำพิธีบวงสรวง ขอบารมีแม่พระธรณี เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้สถิตรักษาทุกครั้ง ต้องมีการทำพิธีบวงสรวง ขอบารมีอภินิหารให้มีต่อพระเครื่องและเครื่องรางที่สร้าง นอกเหนือจากส่วนผสมอื่นๆ ที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าดีและให้คุณ ที่จะส่งเสริมความเป็นมงคลแก่พระเครื่องและเครื่องรางที่จะสร้าง

พระอาจารย์โอได้รวบรวมดินจากสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ดิน7ภูเขา, ดิน7ท้องทุ่ง, ดิน7คาบสมุทร, ดินเสาหลักเมือง, ดินจากสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า, และ ดินในเจดีย์โบราณต่างๆ มาผสมกับดินเหนียวก่อนทำการแช่น้ำมนต์ไว้ในโอ่งร่วมปี เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงนำดินขึ้นมาผสมกับเบ้าปรอท, คด, เขี้ยว, เขา, นอ, งา, เหล็กไหล, เป็ก, แหย่ง, แสง, แก้ว, ของกายสิทธิ์, และของทนสิทธิ์อีกหลายชนิด รวมถึง "ผงยากันคราส" และ "เบ้าปรอทสำเร็จยา" ที่พระอาจารย์ใช้เผาปรอทสำเร็จยาเม็ดประจำตัวของท่าน แล้วจึงนำมากดพิมพ์ก่อนเข้าเตา(ปรอท)เผาแบบโบราณตามกรรมวิธีการสร้างพระดินเผาในสมัยก่อนนั่นเอง

Material: Harden Clay & Mercury Crucible.

The amulet that made from clay is the oldest age Buddha amulet because clay is the simple material that is easy to find and durable. Moreover, people believe and praise clay as a benefactor god that people call “Earth Goddess”. Normally, the clay that suitable to amulet should come from the auspicious and religious places. Every time that the masters or monk want to make amulet from various kind of holy clay, they will establish ceremony to inform all holy things and Earth Goddess to aware of their mission first for perfect amulet that full or arts and power.

Phra Arjarn O collected various kinds of soil from many places such as 7 mountains, 7 grasslands, 7peninsulas, city pillar, the 4 holy places of Buddhism and important pagodas. All of these soils were mixed with clay before soaking in holy water about a year. After that, the holy clay was used to mix with Alchemical crucible, Leklai, Pek, Yang, Sang , Kaew, Ivory, and Fantastic minerals including "Eclipse Barrier Medicine Powder" with crucible that Phra Arjarn O used to burn his special medicine mercury. Then, Phra Arjarn O pressed the holy clay in the mold before firing in the kiln (Mercury furnace) follow ancient method of making amulets.

เบ้าปรอทสำเร็จยา ของผู้สำเร็จปรอท

‼เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ‼

ในวงการเล่นแร่แปรธาตุจากปรอท จะถือว่าเบ้าปรอทที่ผู้สำเร็จปรอทใช้หุงปรอทสำเร็จเม็ดประจำตัวนั้น เป็นของมีค่ามาก ประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จแห่งปรอทสำเร็จเม็ดนั้นๆก็ว่าได้ ขนาดภาชนะที่ผู้สำเร็จปรอทใช้เก็บปรอทสำเร็จเม็ดประจำตัวก็ยังมีอานุภาพของปรอทกายสิทธิ์แฝงอยู่ ดังนั้นคงไม่ต้องสงสัยว่าเบ้าปรอทที่ใช้หุงปรอทสำเร็จนั้นจะมีอานุภาพเพียงใด

และเป็นที่รู้กันดีโดยเฉพาะในประเทศพม่าว่าแค่เฉพาะเบ้าหุงปรอทที่ปกติราคาไม่กี่ร้อยจ๊าด แต่ที่พม่าจะซื้อขายเบ้าปรอทจากผู้สำเร็จปรอทแบบนี้กันในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 250,000-350,000 จ๊าดเลยทีเดียว เรื่องราคาไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือความหายากมากกว่า เนื่องจากเป็นของที่นักหุงปรอทต่างเสาะแสวงหากันมาก เพราะเชื่อกันว่าหากใครนำเบ้าปรอทของผู้สำเร็จปรอทไปหุงปรอทของตัวเองต่อแล้ว ปรอทเม็ดนั้นก็จะซึมซับกลิ่นไอของปรอทสำเร็จของผู้สำเร็จปรอทไปด้วยนั่นเอง ถือเป็น "ทางลัด" สำหรับผู้ที่อยากสำเร็จปรอทให้ไวขึ้นอีกทางหนึ่งก็ว่าได้

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเบ้าปรอทที่ผู้สำเร็จปรอทใช้หุงปรอทสำเร็จเม็ดประจำตัวนั้น จะมีธาตุปรอทกายสิทธิ์แทรกซึมเข้าไปในเบ้า โดยจะสังเกตุเห็นได้จากภายในเบ้าปรอทว่าจะมีปรอทเม็ดเล็กๆเกาะอยู่ตามพื้นผิว

The alchemical crucible that Phra Arjarn O used to burn his special medicine mercury. 

ภาพขั้นการนำศาสดามหามุนีฤาษีครูปู่บารมีพ่อแก่ (รุ่น.2) ลงเผาใน "เตาปรอท" เมื่ออุบัติขึ้นจากเบ้าปรอท ซึบซับกลิ่นไอปรอท สำเร็จในเตาปรอท ก็เรียกได้ว่าสุดยอดแบบหาที่ไหนไม่ได้

Phra Arjarn O burned “Baramee Pokae Lersi” in the mercury furnace. This amulet was born from mercury crucible, absorbed mercury vapour, & succeed in mercury furnace. This is the special method to create the special amulet that no one willing to do.สุมแกลบเผาไฟจนดินสุกสวย สรงน้ำมนต์ดับพิษไฟให้ร่มเย็น ก็สำเร็จเป็นปู่ฤาษีผู้มอบความสุขสวัสดิ์แก่ผู้บูชา

Smoked chaff & burned until the soil is strong & beautiful. Pouring holy water to cool down hot power inside. Succeeded to be the great grandfather hermit who gives happiness to worshipers.
เส้นสายแห่งเวทย์มนตร์

สะพานอาคมของยอดเกจิอาจารย์

พระอาจารย์โอได้นำ "ด้าย7สี" อันหมายถึงดวงดาวทั้ง7ที่จะคอยประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ผู้บูชามีโชคได้ตลอดทั้ง7วัน มาผูกที่องค์ฤาษี ซึ่งสายสิญจน์7สีนี้ได้ผ่านพิธีมงคลมากมายอาทิเช่นการสวดพระมหาสมัยสูตร, พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพระปริตร12ตำนาน ซึ่งบทสวดพระปริตร12ตำนานนี้มีพุทธคุณเปี่ยมล้นไปด้วยบารมี และอานิสงส์ของพระคาถามากมายถึง 12 ประการ มีเสน่ห์ ค้าขายดี ธุรกิจรุ่งเรือง ป้องกันภัยจาก มนุษย์ สัตว์ร้ายและภูตผีปีศาจ ป้องกันอัคคีภัย ฝันดี ต่ออายุเสริมสุขภาพ คลอดบุตรง่าย เพราะ“พระปริตร” แปลว่า “เครื่องคุ้มครอง” เป็นที่นิยมสาธยายในหมู่ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อความมีสิริมงคลและเพิ่มพูนภาวนาบารมี

โบราณจารย์ได้รวบรวมอานิสงส์ของพระปริตร12ตำนานไว้โดยะลเอียดถึง 12 ประการคือ

๑. เมตตปริตร ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน

๒. ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ

๓. โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย

๔. อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข

๕. โพชฌังคปริตร ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง

๖. ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี

๗. รัตนปริตร ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย

๘. วัฏฏกปริตร ทำให้พ้นจากอัคคีภัย

๙. มังคลปริตร ทำให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย

๑๐. ธชัคคปริตร ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย การตกจากที่สูง

๑๑. อังคุลิมาลปริตร ทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย

๑๒. อภยปริตร ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย

The Line Of Magic.

The Sorcery Bridge Of Great Magician.

Phra Arjarn O brought "7 colorful threads" which refer to the 7 stars that always give luck to the owner from Monday to Sunday to tie with this Lersi. Importantly, this thread was used to being the magical equipment through many auspicious ceremonies such as chanting Mahasamaya Sutta, Dhammajak kappawaddhanasutara and “12 Legends” is the chanting mantra for Buddha that has high holy power in case of charm, good business, supporting destiny, giving birth easier, expanding life time together with protection against bad people, bad spirits, ghosts and fire.ผูกด้วยสายสิญจน์7สี อันผ่านพิธีมงคลมามากมาย

Baramee Pokae Lersi was tied with “7 Colorful Threads” that already passed through many auspicious ceremonies.ชันโรงของกายสิทธิ์จากธรรมชาติ

ที่หน้าอกมี "ชันโรงเสก" โดยคติโบราณท่านถือว่านอกจากชันโรงจะช่วยปกปักรักษาของดีแล้ว ด้วยความที่ชันโรงเป็นแมลงไม่ดุร้าย จึงมีเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ใดได้ครอบครองวัตถุมงคลที่ประกอบขึ้นด้วยชันโรงก็นับได้ว่าผู้นั้นได้ ครบถ้วนแล้วซึ่งของที่มีคุณวิเศษและเมตตามหานิยม 

นอกจากนี้พระอาจารย์โอได้นำ ชันโรงเสกมาผสมกับ "ผงเบญจวิเศษ" ทั้ง 5 ประกอบไปด้วย 

1.ผงปถมัง

-เป็นผงที่ว่าด้วยการเกิดทั้งมวล ว่าด้วยการเกิดแห่งของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ โดยบทเริ่มต้นจะขึ้นว่า "ปถมัง พิณธุกัง ชาตัง" อันหมายความว่า "จุดเล็กๆนี้คือพิณธุ อันเป็นปฐมแห่งการกำเนิดทุกสิ่ง กำเนิดชีวิต กำเนิดสิ่งดีงามสิ่งมงคลทั้งหลาย"

2.ผงมหาราช

-เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดแห่งมหาราช มหาราชาแห่งธรรมทั้งมวล ว่าด้วยโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม เปนองค์แห่งความเป็นไปแห่งความเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว

3.ผงอิธิเจ

-เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดจากมูลกัจจายนะ แห่งการสนธิมูล เป็นบาลีไวยกรณ์ที่ใช้เล่าเรียนกันในหมู่คณะสงฆ์ยุคโบราณ ซึ่งเป็นการถอดเอาข้ออรรถข้อธรรมและหัวใจในคำภีร์ออกมาได้อย่างวิจิตรพิสดารจนมีอาณุภาพในทางเสน่ห์เมตตาอย่างรุนแรง ดึงดูดจิตใจผู้คนสิ่งของหรือแม้แต่สัตว์ ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่พบเห็น

4.ผงตรีนิสิงเห

-เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดแห่งทวยเทพทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินยี่สิบสี่บาดาลตลอดจนถึงการกำเนิดแห่งองค์พุทธะ ซึ่งในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะขาดองค์ตรีนิสิงเหนี้มิได้เลย

5.ผงพุทธคุณ

-เป็นผงที่เกิดจากการเดินกลบทตามสนธิ์สร้อยสูตรตามคำภีร์รัตนมาลา ทำให้บังเกิดคุณแห่งพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ และสังฆานุภาพอย่างเอกอุ

Fantastic Substance From Nature.

At his chest has "Chanrong" (Trigona laeviceps's nest.) that Phra Arjarn O used to mix with "5 Holy Powders" consisted of:

1. Pattamung powder which refer to the origin of living things in the world.

2. Maharart powder which refer to the origin of king and the origin of flourish.

3. Itthije powder which referring to the charming and attraction power which effect for both of human and animals.

4. Trinisinghe powder which refer to the origin of god from 16 levels of the sky, 15levels of the ground and 24 levels of the nether world.

5. Putthakhun powder which refer to the holy power of Buddha, Dharma and Sangkha.ชันโรงของดีจากธรรมชาติ ผสมด้วยผงวิเศษ ถูกติดไว้ที่เศียรขององค์ปู่ฤาษี สร้างรูปครูทั้งทีต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอน

“Chanrong” (Trigona laeviceps's nest) that already mixed with holy powder was used to stick at Baramee Pokae Lersi’s Head.

จัดขัน5 จุดธูปเทียน ถวายขนมหวาน บูชาปู่ฤาษี สรงน้ำมนต์ พรมน้ำอบ เสร็จสิ้นจบพิธีการ พร้อมให้บูชาแก่ศิษย์มีครู

Final blessing for celebrating “Baramee Pokae Lersi” before release for rent.
ศาสดามหามุนีฤาษีครูปู่บารมีพ่อแก่ (เนื้อดินเผาเบ้าปรอท) เป็นพระเนื้อดินเผาที่แม่เหล็กดูดติด เพราะพระอาจารย์โอใส่ "แร่เหล็กไหลประเภทต่างๆ" ลงไปเป็นจำนวนมากนั่นเอง

Baramee Pokae Lersi (Harden Clay & Mercury Crucible) is the harden clay amulet that is magnetic becase Phra Arjarn O added various kinds of Leklai to be material.

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์


ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทร หรือ Line หรือ Email สอบถามทางร้านก่อนโอนเงิน หากโอนเงินไม่เกินเวลา 15.00 น. จะจัดส่งทันที ณ วันที่ชำระเงิน

- ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน

- หากยังไม่ได้รับของภายใน วัน กรุณาติดต่อกลับทางร้านด่วน !!!

- การจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่ม

** สินค้าขนาดเล็ก 60 บาท

**ขนาดใหญ่แบบบูชา ตามน้ำหนัก สอบถาม

- การจัดส่งส่งสินค้าต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และชนิดของการส่งสินค้า

หากโอนเงินแล้วสามารถโทรแจ้ง 062-6459366 หรือ 061-4962664


รายละเอียดร้านค้า
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่
 
(Baramee-pokae Thailand Amulets shop JJ Mall Chatuchak shopping mall)
ศูนย์การค้า JJ Mall จตุจักร ชั้น 2 ห้อง S184
สอบถามโทร 062-645-9366 หรือ 061-496-2664
Line ID: @baramee-pokae (มี@ นำหน้า)
Email : baramee-pokae@hotmail.com
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.00 น.
Open everdays since 11.00 am to 7.00 pm.
 
ศูนย์รวมวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง พระเกจิ พระใหม่ พระแท้ จากทั่วประเทศบริการจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับประกันคุณภาพสินค้าและความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี
 
การส่งสินค้าแบบ Ems
สินค้าขนาดเล็กค่าส่ง 50 บาท
สินค้าขนาดใหญ่แล้วแต่น้ำหนัก
ส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วแต่น้ำหนักและชนิดการส่งกรุณาสอบถามทางร้าน

*** กรุณาสอบถามรายการและค่าบูชาก่อนสั่งสินค้าจากทางร้านและทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่เพื่อความถูกต้องและไม่เสียเวลาของลูกค้า **

 
Welcome all of you to Baramee Pokae! We are proudly to say that we are the center of amulet and charm provider in Thailand. Established for over 6 years, we ensure that our expertise
and familiarity in this field might interest you. Not only technical knowledge but also abundant testimonials we could share with you to better understand your requirements and needs. We offer 100% guarantee authentic with reasonable price. Well, enjoy viewing our website or send us your comments to us. Hope to seeing you at our shop or place your order as provided information below. Have a great tour!
JJ Shopping Center Mall, Chacuchak, floor 2 Room S184
 
Call +66 626459366 or +666 14962664
Line official ID : @baramee-pokae
Email : baramee-pokae@hotmail.com
 
Open daily from 11.00-19.00 hrs.
 
Quick delivery service EMS rapid (Depending on country or city) contact according to the date and time they hope to have found all of you at soon…

 

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™