ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส -
ร้าน ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

หมวดหมู่ทั้งหมด

โปรโมชั่นร้านค้า

  "เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ " พลังงานของชาติ "

   บริษัท ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

วิดีโอ YouTube
กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)
  กังหันลมแบบแนวแกนนอนเป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนมากออกแบบให้เป็นชนิดที่ขับใบกังหันด้วยแรงยก แต่อย่างไรก็ตาม กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง ซึ่งได้รับการพัฒนามากในระยะหลังก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากข้อดีกว่าแบบแนวแกนนอนคือ ในแบบแนวแกนตั้งนั้นไม่ว่าลมจะเข้ามาทิศไหนก็ยังหมุนได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมให้กังหันหันหน้าเข้าหาลม นอกจากนี้แล้วแบบแนวแกนตั้งนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบการส่งกำลังวางไว้ใกล้พื้นดินมากกว่าแบบแกนนอน เวลาเกิดปัญหาแก้ไขง่ายกว่าแบบแกนนอนที่ติดอยู่บนหอคอยสูง

ระบ สถานีเก็บข้อมูล ทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน ระบบ Hybrid ร่วมกับเครื่องปันไฟแบบอัตโนมัติ ส่งขอมูลทั้งหมดของระบบ ผ่าน GPRS ไปที่ Center กรมพลังงานทหารและการควบคุมระยใกล (SCADA) เพื่อการวิเคาะห์พัฒนาพลังงานของประเทศ

วิดีโอ YouTube

กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร
COOL!! มาใหม่ๆค่า
เครื่องแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าไร้สาย พร้อมระบบ LINK ข้อมูล จ้า 
Double Click on image to Enlarge.

OPTION!!! สามารถดูข้อมูลผ่าน IOS หรือ ANDROID เพียงเพิ่ม HUB SOLO เข้าไปจ้าาาาาาา
Double Click on image to Enlarge.

HUB SOLO
Double Click on image to Enlarge.

สินค้าแนะนำ

สินค้าอื่นๆของร้านนี้